Dokumenty k výběrovému řízení

V případě, že se hlásíte na výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice, je nutno doložit následující dokumenty:

a) Písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.
 
b) Životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 
c) Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 
Výše zmíněný dokument lze získa na Českém Podacím Ověřovacím Informačním Národním Terminále (Czech Point), což je asistované místo výkonu veřejné správy,kde o něj může každý člověk zažádat.
 
d)  Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vidimaci (ověřování listin) lze provést u notářů, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách (pokud je spojeno se službou Czech POINT).
 

V případě, že se hlásíte na obsazení pozice vedoucího úředníka, je třeba navíc přiložit:

 • originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení nebo případně kopií žádosti o vydání lustračního osvědčení (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971),
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971).
 
 

dokumenty ke stažení

.pdf PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 279,92 kB
.pdf Žádost o lustrační osvědčení 194,46 kB
.pdf Vystavení lustračního osvědčení - postup 294,85 kB
.pdf Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. 198,99 kB
aktualizováno: 6.4.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap