Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2829/2020/STR

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení26.10.2021 8:00:00
Datum sejmutí27.10.2024 23:59:59
Pořadové číslo2021/1079/STR

Smlouva byla podepsána za poskytovatele ve Zlíně dne 18.10.2021, za příjemce a vedlejšího účastníka ve Zlíně dne 29.09.2021

Dokumenty ke stažení

.pdf dodatek-ke-smlouve-d-2829-2020-str-1.pdf 613,02 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap