Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1137/2016/ŘDP/1

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení28.6.2018 8:00:00
Datum sejmutí28.6.2021 23:59:59
Pořadové číslo2018/1972/STR

Smlouva byla podepsána za poskytovatele ve Zlíně dne 25.06.2018 a za
příjemce ve Zlíně dne 14.06.2018

Dokumenty ke stažení

.pdf anonymizace-brablik.pdf 286,29 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap