Dodatek č. 1 č. D/0790/2016/ŘDP/1 smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení25.5.2018 8:00:00
Datum sejmutí25.5.2021 23:59:59
Pořadové číslo2018/1696/STR

Smlouva byla podepsána za poskytovatele ve Zlíně dne 11. 05. 2018 a za příjemce ve Zlíně dne 10. 05. 2018.

Dokumenty ke stažení

.pdf p01-dodatek-ke-smlouve-zdenka-bartoskova-.pdf 313,98 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap