Dnes, 10. září, byla zveřejněna na stránkách kraje výzva pro III. vlnu Kotlíkových dotací

  10.9.2019
Dnes, 10. září, byla zveřejněna na stránkách kraje výzva pro III. vlnu Kotlíkových dotací

ZLÍN – V úterý 10. září 2019 vyhlašuje Zlínský kraj Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., poslední výzvu tzv. „kotlíkových dotací". Elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 15. října v 8:00 prostřednictvím aplikace dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

„V Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. bude rozděleno 159 897 862 korun, a to na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, s  podporou 75 % způsobilých výdajů projektu, maximálně 95 000 korun; nebo za kotel na biomasu s ručním přikládáním, s  podporou 80% způsobilých výdajů, maximálně 100 000 korun; nebo za tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu, s  podporou 80% způsobilých výdajů, maximálně 120 000 korun,“ vyjmenoval Jan Pijáček, krajský radní zodpovědný za řízení dotačních programů a dodal: „Bonusem pro žadatele je pak částka 7 500 korun, pokud proběhne výměna kotle v tzv. prioritní obci.“Seznam prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s Programem na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Žadatelem, respektive příjemcem nově instalovaný kotel musí být uveden v seznamu výrobků a technologií podporovaných z „kotlíkové dotace“, který je veden a průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR na adrese https://svt.sfzp.cz.

„Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti je jediným kritériem pro stanovení pořadí žádostí, a to za předpokladu, že žadatel do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti doručí Žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě spolu se všemi povinnými přílohami na krajský úřad,“ doplnil radní Pijáček. Případní nepodpoření žadatelé, kteří splní podmínky Programu, budou zařazeni do tzv. zásobníku projektů s možností dodatečné podpory v případě uvolnění finančních prostředků v rámci Programu či v případě navýšení celkové částky vyčleněné na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. po roce 2020.

„Pro žadatele o ´kotlíkové dotace´ připravil Zlínský kraj odborné poradenství při zpracování Žádostí o poskytnutí dotace. Pracovníci krajského úřadu poradí potenciálním žadatelům na konzultačních dnech, které jsou v pěti městech kraje,“ informovala Jana Koldová z Odboru strategického rozvoje kraje.

Pro konzultaci je nutné se zaregistrovat na adrese https://dotaznik.kr-zlinsky.cz/532854 (čas konzultace může být upraven dle požadavků na registrace). Tyto konzultační dny se budou konat vždy od 10 do 18 hodin: 

  • V pondělí 16. září ve Valašských Kloboukách, v Reprezentačním sále Valašského Podnikatelského centra.

  • Ve středu 18. září na Vsetíně, ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu na      Vsetíně.

  • Ve středu 25. září v Kroměříži, ve velké zasedací místnosti na Radnici.

  • Ve čtvrtek 26. září v Uherském Hradišti, v malém sále Klubu kultury.

  • A v sobotu 21. září ve Zlíně mohou žadatelé využíti informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT), zde se není nutné registrovat.

Registrovat se můžete na adrese https://dotaznik.kr-zlinsky.cz/532854.

S případnými dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

10. 9. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap