díl 1.

Jak se zavádí veřejně prospěšné stavby do katastru – Jaké „vymezení“ se zasílá katastrálnímu úřadu? (§ 101 odst.1)
 
Jak se provádí „přezkumné řízení“ podle § 174 správního řádu? Kdo jej provádí? Kdy a jak se provádí soudní přezkum schváleného ÚP?
 
Je změnou územního plánu možno měnit prostorové regulativy (podlažnost, max. procento zastavění) nebo je zavádět?
 
Je možno odpovědět na podněty či připomínky občanů zaslané v rámci projednávání zadání, konceptu, návrhu? (před samotným vydáním ÚPD). Zákon to řeší až v opatření obecné povahy. Bude taková odpověď zvýhodněním těchto občanů před ostatními v procesu projednávání ÚP či jeho změny?
 
Po schválení územního plánu se veškeré doklady (v originálech) poskytují obci, pro kterou bylo pořizováno (§ 165 stavebního zákona)? Všechny tyto doklady se poskytují rovněž stavebnímu a krajskému úřadu, nebo se předá jenom dokumentace opatřená záznamem o účinnosti – dříve doložka?
 
Registrační list vyplňujeme do evidence systému ILAS na www stránkách ÚÚR a už neposíláme KÚ?
 
Můžeme začít projednávat bez schválení určeného zastupitele ve věci územního plánování a předložení usnesení o schválení?
 
Kdo je vykladatel územního plánu. Pod úřad územního plánování Valašské Klobouky patří obce, které spadají pod stavební úřady Valašské Klobouky, Slavičín (pořizovatel ÚPD pro své město) a Brumov-Bylnice (pořizovatel ÚPD pro své město).
 
Dotaz, je dle § 22 odst. 4 povinností pořizovatele zajistit účast „projektanta“ na veřejném jednání k výkladu územně plánovací dokumentace? Názor pana projektanta je ten, že je povinen na přípravě výkladu s pořizovatelem spolupracovat, ale k osobní účasti jej tento paragraf nezavazuje. V opačném případě prosím o odpověď na základě kterého paragrafu stav. zákona je účast „projektanta“ na jednání fyzicky nutná.
 
Jak se zavádí veřejně prospěšné stavby do katastru – Jaké „vymezení“ se zasílá katastrálnímu úřadu ? (§ 101 odst.1)
 
Jak se provádí „přezkumné řízení“ podle § 174 správního řádu? Kdo jej provádí? Kdy a jak se provádí soudní přezkum schváleného ÚP?
 
Je změnou územního plánu možno měnit prostorové regulativy (podlažnost, max. procento zastavění) nebo je zavádět ?
 
Je možno odpovědět na podněty či připomínky občanů zaslané v rámci projednávání zadání, konceptu, návrhu? (před samotným vydáním ÚPD). Zákon to řeší až v opatření obecné povahy. Bude taková odpověď zvýhodněním těchto občanů před ostatními v procesu projednávání ÚP či jeho změny?
 
Po schválení územního plánu se veškeré doklady (v originálech) poskytují obci, pro kterou bylo pořizováno (§ 165 stavebního zákona)? Všechny tyto doklady se poskytují rovněž stavebnímu a krajskému úřadu, nebo se předá jenom dokumentace opatřená záznamem o účinnosti – dříve doložka?
 
Registrační list vyplňujeme do evidence systému ILAS na www stránkách ÚÚR a už neposíláme KÚ?
 
Můžeme začít projednávat bez schválení určeného zastupitele ve věci územního plánování a předložení usnesení o schválení?
 
Kdo je vykladatel územního plánu. Pod úřad územního plánování Valašské Klobouky patří obce, které spadají pod stavební úřady Valašské Klobouky, Slavičín (pořizovatel ÚPD pro své město) a Brumov-Bylnice (pořizovatel ÚPD pro své město).
 
Dotaz, je dle § 22 odst. 4 povinností pořizovatele zajistit účast „projektanta“ na veřejném jednání k výkladu územně plánovací dokumentace? Názor pana projektanta je ten, že je povinen na přípravě výkladu s pořizovatelem spolupracovat, ale k osobní účasti jej tento paragraf nezavazuje. V opačném případě prosím o odpověď na základě kterého paragrafu stav. zákona je účast „projektanta“ na jednání fyzicky nutná.
 
Máme zájem o výkon pořizovatelů ÚPN podle § 6 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon). Jakým způsobem se máme o tuto činnost zajímat, tzn. kvalifikační požadavky, popřípadě koho požádat o svěření výkonu pořizovatele ÚPN? Pokud výkon vyplývá z dikce zákona, kdy a  koho máme žádat o finanční příspěvek na tuto činnost?
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap