Díky projektům z Regionálního operačního programu byla zvýšena konkurenceschopnost Zlínského kraje

  1.10.2015

PŘEROV, ZLÍN – Zkušenosti s čerpáním Regionálního operačního programu Střední Morava a také konkrétní přínos evropských dotací pro rozvoj Zlínského kraje přiblížil na výroční konferenci věnované tomuto tématu v Přerově v poslední zářijový den statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd, který zastává funkci předsedy Monitorovacího Výboru Regionálního operačního programu Střední Morava.

„Vnímám pozitivní změny, které se díky podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava podařilo v našem kraji, obcích a městech realizovat. Společným úsilím jsme využili příležitosti, které nám nabídlo minulé programové období spadající do let
2007-2013,“ konstatoval Jaroslav Drozd. „Investice z ROP Střední Morava přispěly ke zkvalitnění kraje jako perspektivního místa pro život a k práci, k významné změně kvality veřejného prostoru a veřejných služeb a ke zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu,“ řekl dále statutární náměstek Jaroslav Drozd.

V prioritní ose „Doprava“ bylo v minulém programovacím období proinvestováno 10,5 miliard korun, v prioritní ose „Integrovaný rozvoj a obnova regionu“ bylo proinvestováno 11,5 miliardy korun a v prioritní ose „Cestovní ruch“ bylo proinvestováno 7,7 miliard korun, přičemž 1 koruna dotace díky tzv. pákovému efektu iniciovala další investici podnikatelů ve výši 1,8 koruny.

„Pokud se týká dopravy, zlepšilo se napojení kraje na silnice vyšší třídy i propojení mezi obcemi a městy, dále bylo postaveno 90 km nových cyklostezek, bylo rekonstruováno 113 km silnic druhé a 21 km silnic třetí třídy, zlepšila se kvalita cestování veřejnou dopravou díky výstavbě 86 zastávek, vybudování čtyř přestupních terminálů a zprovoznění 87 nových vozidel veřejné dopravy,“ uvedl ve své prezentaci Jaroslav Drozd.

„Zaměříme-li se na rozvoj měst a obcí, zde byly realizovány 252 projekty, z toho deset projektů podpořených dotací 1 025 mil. korun vzniklo jen na území statutárního města Zlína a 94 projektů v objemu dotace 1 377 mil. korun ve městech nad pět tisíc obyvatel. Díky této podoře byla revitalizována celá řada veřejných prostranství, parků, náměstí či místních komunikací. Také byly vybudovány nebo opraveny objekty veřejných služeb, do nichž spadají sociální, vzdělávací, zdravotnická či volnočasová zařízení,“ konkretizoval využití evropských dotací Jaroslav Drozd.

„Podpora však směřovala také do rozvoje venkova, respektive do obcí s pěti sty až pěti tisíci obyvateli. Sem šly dotace v objemu 1 080 mil. korun. Došlo k rozšíření nabídky sportovních a kulturních zařízení, k navýšení kapacity mateřských škol, ke zvýšení dostupnosti sociálních služeb, ke zvýšení kvality lékařské péče a ke zlepšení bezpečnosti a ochrany místních obyvatel v krizových situacích,“ sdělil náměstek Drozd.

Nezanedbatelná je podle něj rovněž podpora podnikání a cestovního ruchu, jako je například regenerace brownfields, poskytnutí 114 inovačních voucherů za 12 mil. korun dotací nebo vytvoření stovek nových pracovních míst i díky výstavbě nových ubytovacích zařízení navázaných na cyklistické stezky či lyžařské areály.

Na konferenci vystoupili také hejtmani Zlínského a Olomouckého kraje Stanislav Mišák a Jiří Rozbořil, náměstek hejtmana Lubomír Nečas, ředitel Úřadu regionální rady Ivan Matulík, člen Rady Zlínského kraje pro dopravu Jaroslav Kučera, ekonom Petr Zahradník vedoucí Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje Milan Filip, primátor statutárního města Zlín Miroslav Adámek a další hosté.

 

Zpracovala Helena Mráčková

30. 9. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.