Díky optickému kabelu je Zlínský kraj průkopníkem v řadě oblastí

  27.2.2014
Díky optickému kabelu je Zlínský kraj průkopníkem v řadě oblastí

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zcela nový a v rámci ČR jedinečný systém komunikace kraje s obcemi při krizových situacích, např. povodních, moderní technologie archivování digitálních dokumentů, ať už úředních či ze sbírek paměťových institucí jako jsou, knihy, periodika, staré tisky atpod., či unikátní systém předávání obrazové dokumentace pacientů mezi lékaři všech krajských nemocnic, který urychluje a zefektivňuje akutní péči o pacienta. To vše a celou řadu dalších služeb přinášejí Zlínskému kraji, ale i jeho zřizovaným organizacím či obcím s rozšířenou působností (ORP), rozsáhlé projekty, které od roku 2011 koordinuje.

Jedná se o integrovaný projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje a projekt Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji. „V současné chvíli byly klíčové části obou projektů dokončeny a předány do testovacího režimu. V rutinním provozu by systémy měly být koncem února 2014,“ upřesnil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Projekt e-Governmentu je zaměřen na využití informačních a telekomunikačních technologií k zefektivnění činnosti krajského úřadu, na zajištění požadavků, které kraji vyplývají z realizace e-Governmentu a z elektronizace veřejné správy – především z existence datových schránek a ze  spuštění základních registrů a z nutnosti přizpůsobit veřejnou správu používání elektronických dokumentů včetně jejich dlouhodobého a garantovaného ukládání. „Předpokládaný finanční rozsah investiční části projektu byl cca 159 milionů korun s využitím 85% dotace z Integrovaného operačního programu (IOP). Díky veřejným zakázkám se částka nakonec snížila na cca 110 milionu,“ vyčíslil Ivo Skrášek, vedoucí oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje. Náklady na udržitelnost projektu do roku 2018 činí cca 41 milionů a jsou pně hrazeny Zlínským krajem. „V projektu zůstává realizovat projekt Datových skladů, který je ve fázi přípravy veřejné zakázky,“ podotkl Skrášek.

Oblastmi, které byly realizovány, jsou Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání dat, Vnitřní integrace úřadu a integrace s Informačními systémy veřejné správy, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence (ve fázi přípravy veřejné zakázky), Technologické centrum a krajská komunikační infrastruktura. Aby bylo dosaženo v oblasti elektronických služeb veřejné správy stejného standardu na celém území ČR, byly projekty realizovaný podle typových projektů ve všech krajích, ale rozsah i priority řešení se kraj od kraje lišily. Rozsah a způsob, kterým k realizaci těchto projektů přistoupil Zlínský kraj, jej jednoznačně řadí mezi kraji k lídrům ve využívání informačních technologií. „Primárním výstupem projektu nejsou nakoupené technologie, ale služby, které bude využívat řada uživatelů nejen na samotném Zlínském kraji, ale budou je využívat i jeho zřizované organizace, zakládané organizace a obce s rozšířenou působností,“ upřesnil hejtman Mišák. Zatímco v investiční části mohl Zlínský kraj využít finanční prostředky z Integrovaného operačního programu, financování provozní fáze je plně v režii kraje. „Je to významný příspěvek kraje pro zajištění moderních služeb v oblasti krizového řízení, komunikace, dlouhodobého bezpečného ukládání dokumentů a vůbec využití informačních technologií pro rozvoj regionu,“ doplnil hejtman.

Díky projektu e-Governmentu byla vybudována krajská komunikační datová síť – 21Net, která spojuje Zlínský kraj, úřady obcí s rozšířenou působností a lokality jejich krizového řízení, krajem zakládané nemocnice, Krajské pracoviště Hasičského záchranného sboru a Krajské ředitelství policie. Díky této síti, která je mimo Zlínský kraj pouze ve 3 dalších krajích, může Zlínský kraj realizovat řadu služeb, které nelze z bezpečnostních či technologických důvodů realizovat v prostředí veřejného Internetu.Vzniklo také Technologické centrum Zlínského kraje, které poskytuje potřebné technologie pro realizaci všech ostatních projektů a dlouhodobá úložiště digitálních dat (Digitálního archiv PACS snímků a nasazení systému pro jejich sdílení mezi nemocnicemi zakládanými krajem), dlouhodobé úložiště pro digitalizované fondy paměťových institucí kraje (muzea, galerie, hvězdárna) a dlouhodobého úložiště pro „úřední“ digitální dokumenty vzniklé činností dle zákona o spisové službě a archivnictví.

Integrovaný projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje byl zaměřen na vybudování integrovaného systému pro podporu krizového řízení tvořeného sdílením lokálních informací (krizové štáby jednotlivých ORP) potřebných pro krizové rozhodování v jednom systému, na modernizaci systémů varování a vyrozumívání ve všech 13 obcích s rozšířenou působností umožňující sdílení potřebných krizových informací a vybudování komunikační infrastruktury propojující ORP se Zlínským krajem, a také na pořízení meteorologického radiolokátoru (meteoradar) určeného pro přesnější předpověď počasí v rámci Zlínského kraje. Finanční rozsah celého projektu byl 136 mil, z toho projekt Zlínského kraje cca 110 milionů korun (82 milionů je hrazeno prostřednictvím dotačního programu Regionálního operačního plánu - 75 %), a projekty jednotlivých 11 ORP činily v součtu 26 mil, (dotace 19,5 mil.). V projektu zbývá realizovat aktivitu METEORADAR, jehož začlenění do systému bude z důvodu umístění do vhodnější lokality dokončeno v červnu 2014.

„V rámci projektu Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje bylo se Zlínským krajem propojeno optickou datovou sítí 10 obcí s rozšířenou působností. Zbývající 3 ORP a 4 nemocnice zakládané krajem byly stejnou datovou sítí propojeny v rámci projektu e-Governmentu. Díky koordinaci těchto dvou projektů bylo možné, aby vznikla jednotná nezávislá komunikační síť Zlínského kraje „21Net“, která má využití nejen jako infrastruktura pro krizové řízení, ale slouží i pro projekty e-Governmentu Zlínského kraje,“ uzavřel hejtman Stanislav Mišák.

Dnes po poledni byly výstupy obou projektů prezentovány na tiskové konferenci, už v úterý s nimi byli blíže seznámeni zástupci dotčených institucí, tj. krajských nemocnic, paměťových institucí, integrovaného záchranného systému a další.

 

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ivo Skrášek

27. 2. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 11 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 12 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 13 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 14 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 15 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 16 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 17 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 18 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 19 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 20 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 21 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 22 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 23 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 24 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 25 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 26 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 27 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 28 (foto: Ludvík Valouch)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.