Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

                                                           

Název projektu: Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Období realizace:

5. 1. 2021 – 31. 3. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 209 150 541,00 Kč

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 177 777 959,85Kč (85 %)

Vlastní zdroje žadatele:  31 372 581,15 Kč (15 %)

Stručný obsah:

Cílem projektu je vytvoření digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje v smyslu zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví. Podstatou projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli. Výstupy projektu pak budou sloužit všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům.

Účelem Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa.

Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení

Aktivity projektu:

 • vytvoření DTM za použití již existujících dat ZPS (v požadované kvalitě) po jejich konsolidaci
  a aktualizaci,
 • doměření nových polohopisných dat základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje a obcí včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření,
 • zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje,
 • vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje,
 • vytvoření služeb, pomocí kterých budou předávána a poskytována data DTM na jednotné rozhraní, informačního systému digitální mapy veřejné správy

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit digitální technickou mapu Zlínského kraje (DTM ZK) ve smyslu č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví, včetně informačního systému DTM pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM a zabezpečení vazeb na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení.

Cílová skupina:

Občané ČR

Aktuální stav:

Byla vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Irena Křeková, odborný garant, tel.: +420 577 043 263, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 7.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap