Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje

Povodňový plán je každoročně prověřován a aktualizace je provedena vždy do 31. ledna daného roku. Je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Zlínského kraje pro případy povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit.
V srpnu letošního roku byl Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje aktualizován na základě poznatků a závěrů z posledních lokálních záplav ve Zlínském kraji v červnu a červenci 2009.
Od září 2009 je na adrese http://povoden.kr-zlinsky.cz/ zveřejněn jako Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje. Nově je vytvořena např. fotodokumentace hlásných profilů, rychlá navigace, odkazy na stránky s aktuálními hydrometeorologickými informacemi aj. V grafické části jsou uvedeny odkazy na mapovou část Digitálního povodňového plánu České republiky a mapový projekt Záplavová území.

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap