Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje

Povodňový plán je každoročně prověřován a aktualizace je provedena vždy do 31. ledna daného roku. Je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Zlínského kraje pro případy povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit.
V srpnu letošního roku byl Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje aktualizován na základě poznatků a závěrů z posledních lokálních záplav ve Zlínském kraji v červnu a červenci 2009.
Od září 2009 je na adrese http://povoden.kr-zlinsky.cz/ zveřejněn jako Digitální povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje. Nově je vytvořena např. fotodokumentace hlásných profilů, rychlá navigace, odkazy na stránky s aktuálními hydrometeorologickými informacemi aj. V grafické části jsou uvedeny odkazy na mapovou část Digitálního povodňového plánu České republiky a mapový projekt Záplavová území.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap