Digitalizované územní plány většiny obcí Zlínského kraje nabízí portál kraje

  21.2.2017
Digitalizované územní plány většiny obcí Zlínského kraje nabízí portál kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ – Řadu užitečných informací je možno získat na webovém portálu Jednotných územně analytických podkladů (JUAP), který ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností spravuje Zlínský kraj. Lze zde například v digitální podobě prohlížet územní plány většiny obcí Zlínského kraje, zpracované podle současných požadavků stavebního zákona.

Územní plány v digitální podobě plně odpovídají vydaným „papírovým" územním plánům a navíc nabízejí některé funkcionality, například prohlížení po vrstvách (pro registrované oprávněné subjekty), prohlížení atributů, vyhledávání, návaznosti na sousední obce, atd.

„Množství publikovaných územních plánů obcí na portálu JUAP neustále rozšiřujeme. Naposledy jsme letos v lednu přidali územní plány obcí Boršice, Hutisko-Solanec, Míškovice, Študlov a Valašská Bystřice. V současné době ke zveřejnění připravujeme územní plány Břestu a Komárna," informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, který má územní plánování ve své gesci.

Řada obcí v posledních letech musí řešit změnu starého či pořízení zcela nového územního plánu. Novela stavebního zákona totiž říká, že pokud si obce svůj starší územní plán (pořízený do roku 2006) neaktualizují, od 1. ledna 2020 pozbude tento plán své platnosti. Z celkového počtu 307 obcí ve Zlínském kraji má v souladu s požadavky novely zákona platný územní plán vydáno 261 obcí, 37 obcí má návrh nového územního plánu rozpracováno, 9 obcí ještě s pracemi na návrhu nezačalo. Obce nemají povinnost mít územní plán. Pokud však obec platný územní plán nemá, má pouze vymezené tzv. „zastavěné území" a jakákoli stavební činnost mimo toto území pak není možná.

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje obce do 2 000 obyvatel při zpracování návrhů územních plánu, a to v rámci Programu na podporu obnovy venkova. V letech 2008–2016 jim na tuto činnost poskytnul více než 30 milionů korun, celkově podpořil 262 projektů. Další projekty hodlá podpořit i letos, vyčleněno na to má 1 milion korun.

Odkaz na JUAP (územní plány obcí): http://juap-zk.cz/web/juap/-/prehled-uzemnich-planu-obci-zlinskeho-kraje-existujicich-v-prostredi-portalu-juap

Zpracoval: Jan Vandík

21. 2. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.