Detaily výzvy na DROBNÉ PŘÍSPĚVKY

Další informace k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o drobný příspěvek

 • Celková výše alokace výzvy je 4,5 mil. Kč. – celková částka, která bude rozdělena mezi žadatele.
 • Žadatel může předložit pouze 1 žádost o drobný příspěvek.
 • Realizací drobného příspěvku (dobudování/rekonstrukce ubytovacího zařízení) musí dojít ke zvýšení úrovně kvality služeb ubytovacího zařízení žadatele.
 • Předložené žádosti musí být v souladu se strategií a cíly Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska viz Charakteristika IPRU Rožnovska uvedená níže.
 • Veškeré informace o uvedené výzvě ROP Střední Morava naleznete na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-36-2012-3-3-1-podnikatelska-infrastruktura-a-sluzby-na-1)
 • Podrobná dokumentace k výzvě (návody a postupy vyplnění žádosti o drobný příspěvek +  podmínky realizace drobného příspěvku) je uvedena na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/folder/643/)

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE ÚZEMÍ ROŽNOVSKA

 Integrovaný plán rozvoje území je základní nástroj financování cestovního ruchu na území Rožnovska v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v období 2007 – 2013.

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska zahrnuje obce: Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vigantice, Hutisko-Solanec a Zubří.

Strategie IPRÚ Rožnovska:

Zvýšení atraktivity území je spojeno s:

 • Zvýšením úrovně kvality nabízených služeb,
 • Nabídkou služeb umožňující využití přírodního a kulturního potenciálu,
 • Rozšířením infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Záměrem je systémové zvýšení kvality služeb v návaznosti na certifikaci služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování atd.) a návazné infrastruktury (parkoviště, příjezdové cesty atd.). Cílem je podpořit v rámci investic odstranění nedostatků spojených s hodnocením kvality služeb v území. Snahou je dobudovat chybějící infrastrukturu, která pomůže zvýšit přidanou hodnotu poskytovaných služeb, včetně zvyšování kvality současné nabídky služeb cestovního ruchu. Je žádoucí podpořit synergické efekty stávající nabídky, zejména ubytování a stravování v návaznosti na nové poskytované služby.

Globální cíl IPRÚ Rožnovska:

Dobře dostupná a profesionálně řízená destinace cestovního ruchu s turistickým centrem Rožnov pod Radhoštěm a dalšími středisky atraktivit cestovního ruchu s důrazem na nabídku aktivit sportovního i nesportovního charakteru.

Nejvhodnější formy cestovního ruchu s největším potenciálem:

-       Letní rekreace a pobyty v horách;
-       Městská turistika, včetně kultury;
-       Venkovská turistika a její specifické formy;
-       Pěší turistika a cykloturistika;
-       Pobyty doprovázené trendovou sportovní infrastrukturou;
-       Zimní sporty a rekreační pobyty v horách.

 

Specifické cíle IPRÚ Rožnovska:

-       Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení
-       Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu na území mikroregionu
-       Rozvoj značení turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů
-       Zkvalitnění dostupnosti objektů památek, pamětihodností a sportovních a nesportovních center cestovního ruch

aktualizováno: 16.8.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap