Déle než rok bude zcela neprůjezdná silnice ve Vsetíně-Bobrkách

  9.7.2020
Déle než rok bude zcela neprůjezdná silnice ve Vsetíně-Bobrkách

ZLÍNSKÝ KRAJ – Časově náročná a nákladná rekonstrukce silničního tělesa v délce 375 metrů se uskuteční v tomto a příštím roce na silnici III/05736 ve Vsetíně-Bobrkách. Bude zde odstraněn původní nestabilní násyp a nahrazen násypem novým. Práce budou probíhat za úplné uzavírky provozu. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„Náklady dosáhnou částky přesahující 35 milionů korun. Celková délka řešeného úseku včetně mostu je 375 metrů,“ sdělil Pavel Botek, náměstek hejtmana pro dopravu.

Původní nestabilní silniční těleso bude odstraněno a nahrazeno novým násypem. Budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky v oblasti mimo most a provedena bude povrchová úprava izolace na mostě. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. Součástí stavby je rozšíření silnice III/05736 o levý odbočovací pruh včetně zajištění stability silničního tělesa, a to z důvodu situování nového připojení pro plánovanou účelovou komunikaci. Na tomto stavebním objektu se finančně podílí soukromý investor.

Součástí zakázky je také stavební úprava připojení účelové komunikace, vegetační úpravy, instalace svislého a vodorovného dopravního značení a obnova nebo doplnění bezpečnostního zařízení.

Zhotovitelem stavby bude firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem v Brně. Stavební práce byly zahájeny 8. července 2020 a budou pokračovat rovněž v následujícím roce. Dokončení stavby se předpokládá na konci října 2021.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/05746. Objízdné trasy pro individuální a veřejnou dopravu povedou po silnici I/57 a přes město Vsetín.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje

9. 7. 2020

 

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap