David Vychytil: Chci přinést nové manažerské pohledy na řízení kraje

  1.2.2021
David Vychytil: Chci přinést nové manažerské pohledy na řízení kraje

Náměstek hejtmana David Vychytil má v Radě Zlínského kraje na starost oblast krajských financí, majetku a rozvoje podnikání. Požádali jsme jej o rozhovor, ve kterém nám mimo jiné představil letošní krajský rozpočet a dále také prozradil, jaké jsou jeho první dojmy po dvou měsících v nové funkci, či jaké má před sebou cíle.

Pane náměstku, máte zkušenosti z manažerských i ředitelských pozic ve velkých českých i světových firmách. Jaké jsou Vaše první dojmy po dvou měsících působení ve vedení kraje?

Jsem rád, že se nám daří koaliční spolupráce a vytváříme funkční tým. Vážím si toho, že v rámci Rady a výborů mohu pracovat s kolegy, kteří jsou úspěšnými lidmi s praxí, o to je pak jednodušší hledání průsečíků ve vizích a rozvojových záměrech. V rámci předávání úřadu se samozřejmě stále seznamujeme s novými skutečnostmi a některé z nich budeme muset důkladněji prověřit. Osobně mám například velký otazník nad výběrovými řízeními v oblasti IT v nemocnicích v hodnotách stovek milionů korun. Věřím, že se pochybnosti nepotvrdí, přesto bude potřeba tuto a některé další oblasti ve větším detailu prověřit. V oblasti ekonomického řízení je na co navázat. Cítím však, že většina důležitých úkolů je stále před námi.

Mohl byste čtenářům stručně představit krajský rozpočet na letošní rok?

Aktuální rozpočet vychází z údajů a informací známých k 30. září loňského roku. Celkové příjmy činí 14,930 miliard korun, celkové výdaje 15,566 miliard. Z celkových výdajů tvoří téměř 14 miliard výdaje běžné, které můžeme nazvat výdaji mandatorními. Zbývajících 1,6 miliardy je určeno na investice. Velká část z investic jde do stávajícího majetku, takže na investice na nové projekty toho bohužel moc nezbývá. Rozpočet je tedy velmi křehký, zdaleka není tak robustní, jak se dříve prezentovalo. Je vidět, že v případě záměru investovat až 1,6 miliardy se rozpočet dostává do výrazného provozního schodku 636 milionů korun. K tomu je dále nutné připočíst splátky úvěrů, to už nás dostává k celkovému schodku až 800 milionů korun, což už zní hrozivě. S touto situací budeme muset pracovat a hledat další úsporná opatření.

Bude se v průběhu roku rozpočet nějak měnit?

Ano, od posledního data přípravy rozpočtu se toho mnohé událo, včetně legislativních změn, například zrušení superhrubé mzdy. Budeme převádět nečerpané prostředky z roku 2020. Zaměříme se na naše priority v oblasti zdravotnictví, kultury a sportu. Předpokládám, že nedojde k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích. Ušetřené prostředky budeme investovat do stávající Krajské nemocnice T. Bati, což by se mělo v tomto roce projevit úsporou cca 250 milionů korun. Pokud hovoříme o výhledu na rok 2022, diskuze se jistě povedou nad zajištěním vhodné dopravní obslužnosti s ohledem na finanční možnosti kraje.

Které významné investiční akce chce letos Zlínský kraj realizovat?

Největší již potvrzená částka půjde do zdravotnictví, a to 180 milionů korun do rekonstrukce plicního pavilónu v Uherskohradišťské nemocnici. Kolega radní Zbyněk Fojtíček připravuje revizi investičních priorit, ale již nyní je zřejmé, že správu kraje přebíráme se značným investičním deficitem ve školských, sociálních a kulturních zařízeních. Proto nás i v této oblasti čeká spousta práce.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle v práci pro kraj? Čeho byste chtěl dosáhnout?

Rád bych přinesl nové manažerské pohledy na řízení finančních prostředků a nastavil takové systémové nástroje, které povedou k co nejefektivnějšímu řízení kraje a nakládání s jeho financemi. Konkrétně takový systém, který bude dlouhodobý a jeho využití výrazně delší než jedno volební období. Mým cílem je nasměřovat kraj směrem k získání pozice moderního kraje. O tomto se mnoho mluví, ale bohužel dříve se pro to moc neudělalo.  

Jednou z priorit nového vedení kraje je i podpora místních podnikatelů. To je určitě zajímavé téma. Mohl byste prosím více rozvést, jaké reálné možnosti a nástroje v tomto Zlínský kraj má?

Vedle podpory místních podnikatelů jde také o podporu podnikání obecně. Opět je to týmová práce, na který se mj. silně podílí můj kolega Tomáš Janča i další kolegové z Rady. Víte, hovořím opravdu s respektem k lidem, kteří na dosavadní podpoře podnikání pracují, ať se již jedná o zaměstnance kraje, Technologického inovačního centra Zlín, Univerzity T. Bati atd. Co mi však při této práci chybí, je tlak na jasné a měřitelné výstupy, které by měly být definovány známými slabými stránkami Zlínského kraje. Stagnujeme v počtu nových pracovních příležitostí v technologicky zajímavých oborech, průměrná mzda je stále pod republikovým průměrem. Výstupy našeho snažení musejí být tedy jasně stanoveny a měřeny, dle mého názoru by to měl být právě počet nových pracovních příležitostí a průměrná mzda u těchto nových pozic. Nejen v rámci podpory podnikání máme s kolegy opravdu hodně zajímavých myšlenek, který bychom rádi co nejdříve realizovali. Věřím, že konkrétní z nich budeme moci již v dohledné době představit.

Za rozhovor poděkoval Jan Vandík

ZDROJ: Magazín 21, únor 2021

1. 2. 2021

Další informace:
Jan Vandík
oddělení komunikace a vztahů s veřejností
577 043 195, 731 555 203
jan.vandik@kr-zlinsky.cz  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap