Datové zdroje

1. Všechny schválené územní plány jednotlivých obcí v okresech Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště včetně změn a územní plány
      se schválenými  soubornými stanovisky ke konceptu v klasické i digitální podobě (pokud byla získána).
  2. Mapové zdroje (poskytnuté krajem)
  3. Vektorová Základní mapa ČR 1:10000 (ZABAGED), ČÚZK
  4. Kolmé letecké snímky (ortofoto), GEODIS BRNO, spol. s r.o.
  5. Databanka majetkových správců – GIS, ŘSD
  6. Vybrané tematické vrstvy – nerostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území, Geofond
  7. Hranice
  8. Ostatní zdroje informací
  9. Správa CHKO
10. Agentura ochrany přírody a krajiny
11. Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50000, VÚV TGM
12. Regionální surovinové studie, II. etapa, Geofond, 1999
13. Malý lexikon obcí, ČSÚ
14. SLDB 1991, 2001, ČSÚ


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap