Datové zdroje

1. Všechny schválené územní plány jednotlivých obcí v okresech Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště včetně změn a územní plány
      se schválenými  soubornými stanovisky ke konceptu v klasické i digitální podobě (pokud byla získána).
  2. Mapové zdroje (poskytnuté krajem)
  3. Vektorová Základní mapa ČR 1:10000 (ZABAGED), ČÚZK
  4. Kolmé letecké snímky (ortofoto), GEODIS BRNO, spol. s r.o.
  5. Databanka majetkových správců – GIS, ŘSD
  6. Vybrané tematické vrstvy – nerostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území, Geofond
  7. Hranice
  8. Ostatní zdroje informací
  9. Správa CHKO
10. Agentura ochrany přírody a krajiny
11. Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50000, VÚV TGM
12. Regionální surovinové studie, II. etapa, Geofond, 1999
13. Malý lexikon obcí, ČSÚ
14. SLDB 1991, 2001, ČSÚ


aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap