Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • Obchodního rejstříku (OR)
 • Živnostenského rejstříku (ŽR)
 • Katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Rejstříku trestů právnických osob (RTPO)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku (IR)

 

Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit tyto další úkony:

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH (Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství) pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"
 • provedení autorizované konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

 

V budově Krajského úřadu Zlínského kraje je 1 pracoviště Czech POINT

 • Podatelna krajského úřadu ve 2. etáži (při vstupu z ul. J. A. Bati)
 
 

Správní poplatky

Výpisy Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč   0,- Kč
Centrální registr řidičů 100,- Kč 50,- Kč

 

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání - 50,- Kč + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích
 • autorizace pro přístup do MA ISOH – 100,- Kč za první stránku a – 50,- Kč za každou další i započatou stránku
 • autorizovaná konverze dokumentů – 30,- Kč za každou započatou stránku
 • zřízení datové schránky - bez poplatku
 • opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových - bez poplatku

 

Co je zapotřebí:

 • výpis z OR, z ŽR nebo z ISVZ je třeba znát IČO
 • výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby
 • výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem
 • výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz
 • o výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci

 

 

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz

 

aktualizováno: 25.1.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap