Cyrilometodějské centrum se otevře návštěvníkům

20. 7. 2022

Od položení základního kamene v lednu 2020 dospěla výstavba Cyrilometodějského centra do finální podoby. K 30. 6. 2022 tak byly dokončeny veškeré práce, které byly součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy.

Hlavním cílem projektu, který byl spolufinancován dotací z prostředků IROP a prostředků Zlínského kraje, bylo vybudování moderního expozičně-depozitního centra, tzv. Cyrilometodějského centra a revitalizace venkovních expozic Modrá, Sady a Špitálky, které tvoří archeologickou podsbírku Slováckého muzea. V rámci centra jsou tak pro návštěvníky nově vytvořeny a umístěny expozice prezentující historický vývoj v regionu v období od pravěku až po středověk, s akcentem na období Velké Moravy a příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury. Nově realizovaný projekt zpřístupňuje a využívá kulturní bohatství a snaží se jej prezentovat návštěvníkům moderní formou.

Objekt, mimo unikátní haptickou expozici či multimediální expozici Cyrilometodějské stezky, disponuje taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku či veřejným depozitářem pro badatele.

„Výstavba Cyrilometodějského centra nám rovněž významně zlepšila podmínky pro uložení a uchování sbírkových předmětů a naši práci. V nově vybudovaném objektu, v přízemních prostorách, vznikly depozitní prostory pro archeologické sbírky spolu s technickým zázemím budovy, “ dodává Tomáš Chrástek, vedoucí archeolog Slováckého muzea, který připomíná i kulturně společenský přesah místa, kde stavba stojí: „Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století.“

Jitka Zpěváková, ekonomka Slováckého muzea dodává, že „Realizací projektu došlo k významné modernizaci a technickému zhodnocení majetku svěřeného do opatrování muzea, které je zřizováno Zlínským krajem. Realizace samotného projektu rovněž přispěla k oživení památkově chráněných lokalit, které spolu s vytvořením nové expozice ve Starém Městě povedou ke zvýšení atraktivity nabídky cestovního ruchu v oblasti muzejní turistiky v daném území.“

Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane dnem svého otevření pomyslnou výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky.

 

Bližší informace: Mgr. Tomáš Chrástek, archeolog

mobil: +420 734 282 496

e-mail: tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

 

dsc04929.jpg
dsc04940.jpg
dsc04945.jpg
dsc07161.jpg
dsc07274.jpg
dsc07277.jpg
dsc07288.jpg
dsc07299.jpg
dsc07332.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap