Činnost oddělení památkové péče

Samostatná působnost

 1. Zpracovává návrh koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s ministerstvem kultury zpracovává návrhy plánů (dlouhodobých, střednědobých a prováděcích) a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji.
 2. Odpovídá za administraci Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu památek.

 

Přenesená působnost

 1. Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území kraje, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů:
  a) Zabezpečuje ochranu kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
  b) Zpracovává plán ochrany kulturních památek jako součást krizového plánu.

Dokumenty ke stažení

.pdf Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2021 3931,54 kB
.pdf Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2020 4872,65 kB
.pdf Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji 2016 1497,58 kB
aktualizováno: 9.12.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky