Činnost oddělení památkové péče

Samostatná působnost

 1. Zpracovává návrh koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s ministerstvem kultury zpracovává návrhy plánů (dlouhodobých, střednědobých a prováděcích) a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji.
 2. Odpovídá za administraci Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu památek.

 

Přenesená působnost

 1. Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území kraje, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů:
  a) Zabezpečuje ochranu kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
  b) Zpracovává plán ochrany kulturních památek jako součást krizového plánu.

Dokumenty ke stažení

.pdf Prováděcí plán 2022 3532,09 kB
.pdf Příloha č.1_Memorandum o spolupráci Mesto-KrZL-AO2020 649,11 kB
.pdf Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji 2016 1497,58 kB
aktualizováno: 3.1.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky