Činnost oddělení kultury

Samostatná působnost

 • Získává a shromažďuje informace o regionálních kulturních tradicích, folklorních aktivitách apod.
 • Odpovídá za administraci Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA.
 • Zabezpečuje metodické vedení a koordinaci činností organizací kraje v oblasti kultury (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti) včetně zřizovatelských kompetencí.
 • Sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity, provádí analýzy současné situace kultury v kraji a sleduje rozvojové trendy.
 • Koordinuje a organizačně zabezpečuje projekty v oblasti kultury.
 • Odpovídá za aktualizaci Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji a spolupracuje na tvorbě celostátní kulturní politiky, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority.
 • Zajišťuje činnost Výboru pro kulturu a památky zastupitelstva.
 • Metodicky dohlíží na plnění úkolů a činností dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY V OBLASTI KULTURY

aktualizováno: 1.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky