Cíle projektu

Projekt byl rozdělen do 5 základních cílů:

  1. "Vybudování krajského rozvojového partnertsví " - v rámci tohoto cíle bylo vytvořeno 27 partnerství. Partneři projektu se společně se Zlínským krajem podíleli na realizaci projektu a na naplňování povinných výstupů (sběr projektových záměrů, konzultace projektových záměrů, vzdělávací aktivity atd..). Např. 13 euromanažerů působících na ORP Zlínského kraje sesbíralo 383 projektových záměrů, provedli 1134 konzultací nad potenciálními projektovými záměry. Partneři na okresních hospodářských komorách sesbírali 114 projektových záměrů a provedli 505 konzultací.
  2. "Programová a implementační připravenost Zlínského kraje na programovací období 2007 - 2013"- v rámci tohoto cíle bylo zpracováno několik analýz např. „Zpracování návrhu priorit Zlínského kraje 2007 – 2013" a byla zde i započata příprava Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 2007 – 2013 ať již formou seminářů či prvotních podkladových materiálů k ROP.
  3. "Zvyšování projektové kapacity regionu"- v rámci tohoto cíle probíhaly různé formy pracovních setkání s partnery, konference (úvodní i závěrečná) a aktivity na podporu absorpční kapacity regionu (sběr projektových záměrů) z oblasti veřejné správy, neziskového sektoru, podnikatelského sektoru a organizací zřizovaných krajem. Po sběru projektových záměrů proběhlo hodnocení a těm nejúspěšnějším byla dána možnost bezplatného dopracovaní svého projektu do podoby vhodné k předložení do Operačních programů.
  4. "Vzdělávací aktivity projektu" - v rámci tohoto cíle proběhly semináře, školení, workshopy i akreditované vzdělávací programy realizované Zlínským krajem a partnery projektu. Školení byly především zaměřeny na oblast projektového řízení, příprava projektových záměrů, jak úspěšně napsat projekt, veřejné zakázky, veřejná podpora, dotační management atd.
  5. "Řízení veřejné správy a komunikační strategie"- v rámci tohoto cíle proběhly aktivity jako bylo projektové řízení a napojení na krajskou metodiku řízení projektů, CAF, BSC a Komunikační strategii Zlínského kraje.
aktualizováno: 20.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap