Chci si vyřídit (formuláře, žádosti)

Náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 lesního zákona)
Námitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem
Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona)
Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
Povolení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke stanovení ochranné lhůty
Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad
Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)
Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)
Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)
Vydání závazného stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů (§ 32 odst. 2 lesního zákona)
Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona)
Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona)
Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů
aktualizováno: 28.12.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap