Charita Luhačovice oznamuje: „Jsme tu pro vás již 15 let!“

13. 9. 2019

Luhačovice, 12. 9. 2019 – Charita Luhačovice oslavila 15. výročí od svého založení. Ve čtvrtek 5. září se v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích konala slavnostní mše svatá, celebrovaná Mons. Janem Graubnerem. Při této děkovné mši s připomenutím charitního díla byli oceněni dlouholetí dobrovolníci a spolupracovníci. Ocenění spolu s drobným věcným darem převzali z rukou otce arcibiskupa a Ing. Jiřího Šůstka, místostarosty Města Luhačovice. Pozvání na tuto událost přijala i radní Zlínského kraje Michaela Blahová, která nad touto akcí převzala také záštitu. Po mši svaté následoval u kostela doprovodný program s pohoštěním. K poslechu zahrála cimbálová muzika ROVÁŠ.

Charitu Luhačovice ustanovil otec arcibiskup 1. dubna 2004. Svou činnost organizace zahájila v září před patnácti lety poskytováním pečovatelské služby. V současné době provozuje Charita Luhačovice dvě sociální služby: Charitní pečovatelskou službu a Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Dále poskytuje Domácí zdravotní péči, která je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře a také realizuje akreditovanou dobrovolnickou službu. Provozuje půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Mimo to realizuje řadu ostatních činností jako je přímá pomoc sociálně potřebným lidem v tomto regionu z Tříkrálové sbírky, potravinovou a materiální pomoc, pořádá humanitární sbírky a mnoho dalších akcí ve spolupráci s farnostmi.

„Našimi službami prošlo za 15 let asi 1500 uživatelů, o které se staralo přes 70 zaměstnanců. Během let jsme realizovali několik Evropských projektů a při naší činnosti nám pomáhalo více než 1200 dobrovolníků. Snažíme se reagovat na potřeby tohoto regionu a naše služby přizpůsobovat potřebám lidí.“ Informovala ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová.

Iniciátorem vzniku Charity Luhačovice a jedním z těch, kteří jí po celou dobu neúnavně pomáhají je místní farář P. ThDr. Hubert Wojcik. „Poděkování za spolupráci patří také farnostem Luhačovice, Pozlovice a Horní Lhota, které s námi intenzivně spolupracují, právě díky nim můžeme naše služby poskytovat v důstojném prostředí s kvalitním zázemím, moc si toho vážíme“ poděkovala ve svém proslovu ředitelka místní Charity.

Ústředním bodem oslav byla mše svatá celebrovaná otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, který při kázání řekl, že: „Člověk má cenu Božího obrazu.“ Připomenul nám tak, že máme z pohledu křesťanství jednat s druhými jako sám se sebou. Dále v závěru svého kázání vyslovil prosbu, aby Bůh žehnal Charitě i nadále; o zapojení více dobrovolníků; za pochopení, kdo je člověk a co je to láska k bližnímu.

V závěru mše svaté se ředitelka Charity Luhačovice se všemi rozloučila těmito slovy: „Děkuji také všem pracovníkům, kteří za celých 15 let na Charitě pracovali a pomáhali vytvářet dobré jméno naší organizace. Jsem ráda, že jsme se pro Zlínský kraj i Město Luhačovice stali partnerem, a to nejen při převzetí státní pečovatelské služby v roce 2006, při registraci našich služeb, ale i při tvorbě Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jsme připraveni řešit společně s nimi situaci seniorů, zdravotně postižených lidí a dalších uživatelů, kteří potřebují pomoc sociální sítě v tomto regionu.

Toto poděkování patří především všem pracovníkům Charity, kteří vyjíždějí každý den – včetně sobot, nedělí a státních svátků, pomáhat všem, kteří naši pomoc a péči potřebují. Děkuji našim uživatelům za jejich přízeň. Ještě jednou děkuji Vám všem za osobní nasazení i modlitby, bez těchto hodnot by Charita nemohla naplňovat své poslání – pomáhat těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou.“

Tuto akci podpořili svým darem:

Vincentka a.s., Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice a ostatní dárci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Martincová

E-mail: anna.martincova@luhacovice.charita.cz, Telefon: 604 148 416

dscn4425.jpg
dscn4484.jpg
dscn4515.jpg
dscn4527.jpg
dscn4545.jpg
dscn4602.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap