Charita Luhačovice oznamuje: „Jsme tu pro vás již 15 let!“

13. 9. 2019

Luhačovice, 12. 9. 2019 – Charita Luhačovice oslavila 15. výročí od svého založení. Ve čtvrtek 5. září se v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích konala slavnostní mše svatá, celebrovaná Mons. Janem Graubnerem. Při této děkovné mši s připomenutím charitního díla byli oceněni dlouholetí dobrovolníci a spolupracovníci. Ocenění spolu s drobným věcným darem převzali z rukou otce arcibiskupa a Ing. Jiřího Šůstka, místostarosty Města Luhačovice. Pozvání na tuto událost přijala i radní Zlínského kraje Michaela Blahová, která nad touto akcí převzala také záštitu. Po mši svaté následoval u kostela doprovodný program s pohoštěním. K poslechu zahrála cimbálová muzika ROVÁŠ.

Charitu Luhačovice ustanovil otec arcibiskup 1. dubna 2004. Svou činnost organizace zahájila v září před patnácti lety poskytováním pečovatelské služby. V současné době provozuje Charita Luhačovice dvě sociální služby: Charitní pečovatelskou službu a Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Dále poskytuje Domácí zdravotní péči, která je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře a také realizuje akreditovanou dobrovolnickou službu. Provozuje půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Mimo to realizuje řadu ostatních činností jako je přímá pomoc sociálně potřebným lidem v tomto regionu z Tříkrálové sbírky, potravinovou a materiální pomoc, pořádá humanitární sbírky a mnoho dalších akcí ve spolupráci s farnostmi.

„Našimi službami prošlo za 15 let asi 1500 uživatelů, o které se staralo přes 70 zaměstnanců. Během let jsme realizovali několik Evropských projektů a při naší činnosti nám pomáhalo více než 1200 dobrovolníků. Snažíme se reagovat na potřeby tohoto regionu a naše služby přizpůsobovat potřebám lidí.“ Informovala ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová.

Iniciátorem vzniku Charity Luhačovice a jedním z těch, kteří jí po celou dobu neúnavně pomáhají je místní farář P. ThDr. Hubert Wojcik. „Poděkování za spolupráci patří také farnostem Luhačovice, Pozlovice a Horní Lhota, které s námi intenzivně spolupracují, právě díky nim můžeme naše služby poskytovat v důstojném prostředí s kvalitním zázemím, moc si toho vážíme“ poděkovala ve svém proslovu ředitelka místní Charity.

Ústředním bodem oslav byla mše svatá celebrovaná otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, který při kázání řekl, že: „Člověk má cenu Božího obrazu.“ Připomenul nám tak, že máme z pohledu křesťanství jednat s druhými jako sám se sebou. Dále v závěru svého kázání vyslovil prosbu, aby Bůh žehnal Charitě i nadále; o zapojení více dobrovolníků; za pochopení, kdo je člověk a co je to láska k bližnímu.

V závěru mše svaté se ředitelka Charity Luhačovice se všemi rozloučila těmito slovy: „Děkuji také všem pracovníkům, kteří za celých 15 let na Charitě pracovali a pomáhali vytvářet dobré jméno naší organizace. Jsem ráda, že jsme se pro Zlínský kraj i Město Luhačovice stali partnerem, a to nejen při převzetí státní pečovatelské služby v roce 2006, při registraci našich služeb, ale i při tvorbě Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jsme připraveni řešit společně s nimi situaci seniorů, zdravotně postižených lidí a dalších uživatelů, kteří potřebují pomoc sociální sítě v tomto regionu.

Toto poděkování patří především všem pracovníkům Charity, kteří vyjíždějí každý den – včetně sobot, nedělí a státních svátků, pomáhat všem, kteří naši pomoc a péči potřebují. Děkuji našim uživatelům za jejich přízeň. Ještě jednou děkuji Vám všem za osobní nasazení i modlitby, bez těchto hodnot by Charita nemohla naplňovat své poslání – pomáhat těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou.“

Tuto akci podpořili svým darem:

Vincentka a.s., Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice a ostatní dárci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Martincová

E-mail: anna.martincova@luhacovice.charita.cz, Telefon: 604 148 416

dscn4425.jpg
dscn4484.jpg
dscn4515.jpg
dscn4527.jpg
dscn4545.jpg
dscn4602.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap