Český Solženicyn aneb Znovuobjevení vynikajícího českého prozaika Karla Pecky

29. 9. 2020

Znovuobjevení, respektive přiblížení života a zejména díla českého spisovatele, přirovnávaného kvalitou svého díla k Bohumilu Hrabalovi, Karla Pecky, proběhlo ve středu 23. září v aule uherskohradišťského gymnázia. Na 25 pedagogů středních škol Zlínského kraje se zúčastnilo vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Ceny Karla Pecky-Nemohu jinak, na které přijala pozvání také socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., manželé Daniel a Martina Pagáčovi, vydavatelé souborného díla Karla Pecky Souhvězdí Gulag Karla Pecky a mluvčí Společnosti učitelů ČJaL Veronika Valíková, která vyhlásila výsledky soutěže. Slavnostního setkání se zúčastnil rovněž ředitel gymnázia doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. a radní pro školství Zlínského kraje a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Petr Gazdík. Z rukou J. Šiklové, D. Pagáče a V. Valíkové obdrželi ocenění za své literární práce mimo jiné i studenti Gymnázia Uherské Hradiště, a to Pavlína Tesařová a Adam Blaha ze 3. D, Terezie Miklíková ze 4. A a loňští maturanti Veronika Pavlíčková a Jakub Lukeš.

Vedle slavnostního aktu předávání cen bylo pro přítomné pedagogy a studenty zážitkem vyprávění paní dr. Jiřiny Šiklové, mimo jiné signatářky Charty 77, ale také např. nositelky Medaile za zásluhy I. stupně, která se s téměř zapomenutým autorem osobně setkávala a také se od 70. let podílela na přepisování a distribuci jeho díla. Životní moudrost a poselství, které předala pedagogům pro současnou generaci studentů středních škol Zlínského kraje, oslovily všechny přítomné. „Žít v době svobody je vítězství, které se nedá ničím nahradit. Jejich život probíhá v blahobytu a zejména v době, kdy mohou svobodně vyjadřovat svoje názory. Toho nechť si jsou vědomi a tak i v životě ve jménu spravedlnosti konají.“ K milému setkání přispělo i vyprávění přátel Karla Pecky manželů Pagáčových, kteří ze svého vlastního rozhodnutí považovali za morální povinnost svou i společnosti vydat souborně Peckovo dílo. Za to jim patří nemírné poděkování nejen od účastníků setkání. Rovněž díky jejich přičinění nezůstává jméno Karla Pecky zapomenuto. A nezapomínáme ani my v Uherském Hradišti.  

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

 

Karel Pecka, žijící v letech 1928 až 1997, se představil čtenářské veřejnosti svým dílem ve druhé polovině 60. let například povídkami z lágru Na co umírají muži. Ještě před rokem 1949 začal vydávat ilegální časopis Za pravdu a po neúspěšném pokusu o přejití státní hranice do Západního Německa byl v roce 1949 zatčen a odsouzen k 11 letům vězení. Období vězeňského pobytu v uranových dolech v Jáchymově či na Kladně dokázal nejenom prožít, ale také literárně zachytit později ve svých povídkách. Po propuštění v roce 1959 publikoval např. v časopise Host do domu či Tvář a psal i scénáře. Od roku 1969 publikoval pouze v samizdatu a v zahraničí. Jeho román Štěpení vyšel ve Škvoreckého nakladatelství ´68 Publishers coby první kniha autora žijícího v ČSSR. V roce 1977 podepsal Pecka Chartu 77, o dvacet let později mu prezident Havel udělil in memoriam Řád T. G. Masaryka III. třídy.

 

 

 

 

 

 

 

img-0375.jpg
img-0316.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap