Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

Operační Program:
Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013;
Prioritní osa: 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů

Období realizace:
1.11.2013 – 30.6.2014

Celkový rozpočet:
10 416 EUR

Financování:
Evropská unie 85 % (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Zlínský kraj 15 %

Přeshraniční partner projektu:
Centrum environmentálnych aktivit, Trenčín, SR; http://www.cea.sk/

Stručný obsah:
Jedním z nástrojů, který napomáhá k šíření informací a principů o ochraně životního prostředí ve Zlínském a Trenčianském kraji, je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO nebo ekologická výchova).  V obou krajích jsou podobné aktivity environmentálního vzdělávání, školy na obou stranách hranice se zabývají EVVO a v obou zemích existují podobné organizace s podobnými či stejnými cíli, zároveň však existují odlišnosti v realizaci EVVO, způsobené rozdílným financováním, republikovým či krajským systémem EVVO či místními prioritami. Tento projekt díky přenosu zkušeností přispěje k rozvoji znalostí pedagogů a pracovníků středisek ekologické výchovy a zejména nabídne další možnosti spolupráce v oblasti EVVO.
Jako platforma projektu je zvolen program Ekoškola (ČR)/ Zelená škola (SR), který je realizován v obou zemích se stejnými pravidly; detaily realizace programu na školách se však liší. Pro účastníky programu je tedy atraktivní mít možnost porovnat své přístupy a rozšířit své znalosti o zkušenosti nabyté jinou organizací. Účastníci projektu v programu nezapojení získají inspiraci pro další činnost a sami mohou sdílet a porovnat své zkušenosti, znalosti a dovednosti z jiných aktivit.

Všeobecný cíl:
Upevnění a rozšíření spolupráce mezi partnery v oblasti školského environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Specifický cíl:
- Sdílení a šíření příkladů dobré praxe v oblasti EVVO mezi školami, školskými zařízeními a středisky ekologické výchovy v obou krajích.
- Navázání nových kontaktů v oblasti EVVO, zejména mezi školami.
- Propagace mezinárodní spolupráce škol v oblasti EVVO v ČR a SR.
- Propagace EVVO a environmentálně šetrných postupů ve Zlínském a Trenčínském kraji.

Cílové skupiny:
1) Pedagogové základních a středních škol
2) Pracovníci středisek ekologické výchovy

Aktivity projektu:
1) Realizace workshopu: Zlín, 28.1.2014
Workshop určený zejména lektorům středisek ekologické výchovy a pedagogům dlouhodobě se zabývajícím environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO) za účelem seznámení se s praxí v environmentální výchově v ČR a SR, diskuze nad dalšími možnostmi realizace EVVO na školách a pro školy, sdílení příkladů dobré praxe. 
Program je ke stažení níže (sekce Dokumenty ke stažení).
Zápis o průběhu akce je umístěn ZDE.

2) Realizace konference: Zlín, 29.4.2014
Konference určená pedagogům škol, školských zařízení, pracovníkům středisek ekologické výchovy. Nosným tématem konference byly příklady dobré praxe (nejen) z realizace projektu Ekoškola (v ČR) / Zelená škola (v SR). Šlo jak o výměnu zkušeností mezi školami zapojenými do projektu, tak o představení nových možností pro školy, které mají o EVVO zájem.  Konference byla rozdělena na část přednáškovou a část dílen s intenzivnější prací nad daným tématem. 
Pprogram konference naleznete níže v sekci "Dokumenty ke stažení".

3) Vytvoření sborníku dobré praxe: červen 2014
Československý sborník příkladů dobré praxe z oblasti enviromentální výchovy na základních a středních školách je do jisté míry výstupem předchozí konference; vyšel v nákladu 100 ks v tištěné podobě (k dispozici u koordinátorů projektu); v el. verzi si jej můžete stáhnout níže a dále na www.zkola.cz, www.cea.sk a www.spirala.sk.

 4) Řízení a administrace projektu
Administraci a řízení projektu zajišťují manažerka projektu a finanční manažer; naplnění účelu projektu a odbornou úroveň jeho aktivit a výstupů dva odborní koordinátoři (za ČR a SR).
Tiskové zprávy o projektu z prosince 2013; března a května 2014 naleznete na www.kr-zlinsky.cz, sekce „Pro novináře“.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla úspěšně dokončena. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Kontaktní údaje:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer, tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Jiří Štěpán – odborný koordinátor projektu (ČR), tel: 577 043 745
E-mail: jiri.stepan@kr-zlinsky.cz
Mgr. Richard Medal – odborný koordinátor projektu (SR), tel: +421 905 469 707          
E-mail: medal@changenet.sk

 

dokumenty ke stažení

.pdf Sbornik prikladu dobre praxe EVVO 1531,64 kB
.pdf DOPRAVA UCASTNIKU 264,01 kB
.docx KONFERENCE program 29_4_14_2 58,47 kB
.pdf KONFERENCE program 29_4_14 310,07 kB
.pdf WORKSHOP EVVO 28 1 2014_Zápis 919,27 kB
.pdf WORKSHOP program final 352,78 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap