Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

Operační Program:
Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013;
Prioritní osa: 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů

Období realizace:
1.11.2013 – 30.6.2014

Celkový rozpočet:
10 416 EUR

Financování:
Evropská unie 85 % (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Zlínský kraj 15 %

Přeshraniční partner projektu:
Centrum environmentálnych aktivit, Trenčín, SR; http://www.cea.sk/

Stručný obsah:
Jedním z nástrojů, který napomáhá k šíření informací a principů o ochraně životního prostředí ve Zlínském a Trenčianském kraji, je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO nebo ekologická výchova).  V obou krajích jsou podobné aktivity environmentálního vzdělávání, školy na obou stranách hranice se zabývají EVVO a v obou zemích existují podobné organizace s podobnými či stejnými cíli, zároveň však existují odlišnosti v realizaci EVVO, způsobené rozdílným financováním, republikovým či krajským systémem EVVO či místními prioritami. Tento projekt díky přenosu zkušeností přispěje k rozvoji znalostí pedagogů a pracovníků středisek ekologické výchovy a zejména nabídne další možnosti spolupráce v oblasti EVVO.
Jako platforma projektu je zvolen program Ekoškola (ČR)/ Zelená škola (SR), který je realizován v obou zemích se stejnými pravidly; detaily realizace programu na školách se však liší. Pro účastníky programu je tedy atraktivní mít možnost porovnat své přístupy a rozšířit své znalosti o zkušenosti nabyté jinou organizací. Účastníci projektu v programu nezapojení získají inspiraci pro další činnost a sami mohou sdílet a porovnat své zkušenosti, znalosti a dovednosti z jiných aktivit.

Všeobecný cíl:
Upevnění a rozšíření spolupráce mezi partnery v oblasti školského environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Specifický cíl:
- Sdílení a šíření příkladů dobré praxe v oblasti EVVO mezi školami, školskými zařízeními a středisky ekologické výchovy v obou krajích.
- Navázání nových kontaktů v oblasti EVVO, zejména mezi školami.
- Propagace mezinárodní spolupráce škol v oblasti EVVO v ČR a SR.
- Propagace EVVO a environmentálně šetrných postupů ve Zlínském a Trenčínském kraji.

Cílové skupiny:
1) Pedagogové základních a středních škol
2) Pracovníci středisek ekologické výchovy

Aktivity projektu:
1) Realizace workshopu: Zlín, 28.1.2014
Workshop určený zejména lektorům středisek ekologické výchovy a pedagogům dlouhodobě se zabývajícím environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO) za účelem seznámení se s praxí v environmentální výchově v ČR a SR, diskuze nad dalšími možnostmi realizace EVVO na školách a pro školy, sdílení příkladů dobré praxe. 
Program je ke stažení níže (sekce Dokumenty ke stažení).
Zápis o průběhu akce je umístěn ZDE.

2) Realizace konference: Zlín, 29.4.2014
Konference určená pedagogům škol, školských zařízení, pracovníkům středisek ekologické výchovy. Nosným tématem konference byly příklady dobré praxe (nejen) z realizace projektu Ekoškola (v ČR) / Zelená škola (v SR). Šlo jak o výměnu zkušeností mezi školami zapojenými do projektu, tak o představení nových možností pro školy, které mají o EVVO zájem.  Konference byla rozdělena na část přednáškovou a část dílen s intenzivnější prací nad daným tématem. 
Pprogram konference naleznete níže v sekci "Dokumenty ke stažení".

3) Vytvoření sborníku dobré praxe: červen 2014
Československý sborník příkladů dobré praxe z oblasti enviromentální výchovy na základních a středních školách je do jisté míry výstupem předchozí konference; vyšel v nákladu 100 ks v tištěné podobě (k dispozici u koordinátorů projektu); v el. verzi si jej můžete stáhnout níže a dále na www.zkola.cz, www.cea.sk a www.spirala.sk.

 4) Řízení a administrace projektu
Administraci a řízení projektu zajišťují manažerka projektu a finanční manažer; naplnění účelu projektu a odbornou úroveň jeho aktivit a výstupů dva odborní koordinátoři (za ČR a SR).
Tiskové zprávy o projektu z prosince 2013; března a května 2014 naleznete na www.kr-zlinsky.cz, sekce „Pro novináře“.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla úspěšně dokončena. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Kontaktní údaje:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer, tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Jiří Štěpán – odborný koordinátor projektu (ČR), tel: 577 043 745
E-mail: jiri.stepan@kr-zlinsky.cz
Mgr. Richard Medal – odborný koordinátor projektu (SR), tel: +421 905 469 707          
E-mail: medal@changenet.sk

 

dokumenty ke stažení

.pdf Sbornik prikladu dobre praxe EVVO 1531,64 kB
.pdf DOPRAVA UCASTNIKU 264,01 kB
.docx KONFERENCE program 29_4_14_2 58,47 kB
.pdf KONFERENCE program 29_4_14 310,07 kB
.pdf WORKSHOP EVVO 28 1 2014_Zápis 919,27 kB
.pdf WORKSHOP program final 352,78 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap