Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy pomáhá lidem řešit náročné situace

  9.5.2022
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy pomáhá lidem řešit náročné situace

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve dnech od 7. do 15. května se Zlínský kraj připojil k celostátní kampani Týden pro rodinu, kterou pořádá Rodinný svaz ČR zastřešující prorodinné organizace působící na území celé republiky. Letošní téma je: „Rodina = tým pro život“.

„Podpořili jsme tuto iniciativu, protože upozorňuje na nezastupitelnou hodnotu rodiny, která je základem pro život člověka a může být i velkým pokladem. Rodiny se ale také potýkají s řadou problémů, na jejichž zvládnutí nemusí stačit vlastními silami. Proto existuje široká nabídka sociálních služeb, které lidem pomáhají zvládnout různé náročné situace. Smyslem kampaně je rozšířit povědomí co nejširší veřejnosti o těchto službách a představit část z nich,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

Tato příspěvková organizace Zlínského kraje má svá pracoviště ve Zlíně, ve Vsetíně, v Kroměříži a v Uherském Hradišti. Její činnost se dělí do tří částí: 1. Poradenské centrum, 2. Centrum náhradní rodinné péče a 3. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

„Všechny služby poskytujeme našim klientům bezplatně a samozřejmostí je diskrétnost,“ řekla ředitelka organizace Jarmila Hasoňová. Její činnost je finančně podporována Zlínským krajem.

Pokud jde o Poradenské centrum, může se na ně obrátit každý, kdo řeší otázky spojené s volbou životního partnera, osobní psychické problémy a krize, potíže v komunikaci, složité mezigenerační vztahy, pocit osamělosti či odcizení v partnerství, nevěru, žárlivost, časté hádky v rodině, anebo také důsledky náhlých životních událostí. „Jedním z nástrojů, které využíváme v situacích spojených s konfliktem či sporem ve vztazích, je mediace. Jedná se o mimosoudní řešení, jehož cílem je předejít zdlouhavému a emočně náročnému soudnímu projednávání. Vycházíme z principu, že ´normální je nesoudit se´, ale hledat smírnou cestu i v zájmu zachování soukromí v citlivých rodinných a osobních záležitostech. Mediací se pochopitelně rovněž minimalizují finanční výdaje za eventuální soudní proces,“ podotkla ředitelka Centra poradenství Jarmila Hasoňová.

Druhým pilířem v činnosti organizace je Intervenční centrum, které pomáhá lidem ohroženým násilným chováním ze strany blízké osoby ve společném obydlí, nebo těm, kdo se kvůli domácímu násilí dostali do nepříznivé situace. S těmito klienty se pracuje jak ambulantní, tak i terénní formou – přímo v domácnostech, pokud je to potřeba. V důsledku pandemie COVID-19, kdy byli lidé izolováni od sociálních kontaktů a po dobu nemoci či karantény často výhradně pod dozorem násilných osob, se Intervenční centrum Zlínského kraje zapojilo do projektu Nenech to být. Poskytuje možnost nalézt pomoc a potřebné informace anonymně a on-line formou (více na www.nenech.se).

Třetí částí činnosti organizace je Centrum náhradní rodinné péče, specializující se na pomoc při vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a pro jejich možný návrat do přirozené rodiny. V rámci doprovázení Centrum poskytuje podporu rodinám, které přijaly dítě do pěstounské péče a také připravuje žadatele o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny.

Více informací o službách poskytovaných Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy si zájemci mohou najít na webu: www.centrum-poradenstvi.cz

 

Zpracovala: Helena Mráčková

9. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap