ČASTÉ DOTAZY žadatelů o drobný příspěvek

1. otázka Kdy je potřeba doložit stavební povolení?

Stavební povolení se dokládá pouze v případě, že je vyžadováno dle Stavebního zákona. V takovém případě se dokládá před podpisem Smlouvy o poskytnutí drobného příspěvku (tedy cca březen 2013).

2. otázka      Je možné z drobného příspěvku hradit také terénní úpravy pro realizaci aktivit projektu?

Ano, terénní úpravy mohou být součástí nákladů pouze v přímé vazbě na podporovatelné aktivity, ale jen do výše dle limitního ceníku. Např. v případě budování parkoviště mohou být terénní úpravy zahrnuty v položce "parkoviště s tvrdým povrchem", která má limitní cenu 1 100,- Kč/m2.

3. otázka      Jsou náklady na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení způsobilým výdajem projektu?

Ne, nejsou způsobilým výdajem projektu

4. otázka      Kdy je možné začít realizovat projekt - drobný příspěvek?

Fyzickou realizaci drobného příspěvku je možné zahájit nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí drobného příspěvku (cca březen 2013)

5. otázka      Je možné pořídit pouze vybavení do ubytovacího pokoje bez toho, aby pokoj prošel v rámci projektu rekonstrukcí (např. rekonstrukce již byla provedena v roce 2011)?

Ano, v rámci drobného příspěvku lze pořídit samostatně jen vybavení. V rámci drobného příspěvku je možné podpořit pouze položky uvedené v limitním ceníku (např. koberec, lůžko, TV…)

6. otázka      Je nutné mít zaplacené místní poplatky z ubytování?

Ano, doklad o zaplacení místních poplatků je povinnou přílohou žádosti o drobný příspěvek. Pokud však obec tyto poplatky nevybírá, může žadatel prokázat návštěvnost kopií knihy návštěv. Kopii knihy návštěv žadatel dokládá i v případě, že některé skupiny ubytovaných (např. senioři, děti) jsou od placení poplatků osvobozeny.

7. otázka      Je možné proplatit náklady, které již byly vynaloženy v roce 2012 případně 2011?

Ne, v rámci drobného příspěvku je možné uplatnit pouze náklady vynaložené až po podpisu Smlouvy o poskytnutí drobného příspěvku

8. otázka      Je možné z příspěvku uhradit pouze výměnu oken? V ubytovacích pokojích, nebo i v celém objektu?

Výměna oken je možná pouze v ubytovacích pokojích případně v sociálních zařízeních, ale vždy pouze v kombinaci s dalšími úpravami (např. nákup vybavení či rekonstrukce). Prostou výměnu oken není možné podpořit.

9. otázka      Je možné v rámci projektu pořízení solárních panelů na střechu objektu

Ne, solární panely není možné podpořit.

10. otázka   Je možné pořízení i samostatného 1 lůžka nebo patrové postele? V limitním ceníku je uvedena pouze položka „2 lůžka nebo dvojlůžko“.

Ano. U samostatného lůžka je však limitní cena poloviční, tj. 10 000,- Kč. U patrové postele jsou podmínky totožné s dvojlůžkem.

11. otázka   Je možné z příspěvku pořídit samostatně osvětlení parkoviště a přístupového chodníku aniž by se vybudovalo i samotné parkoviště (parkoviště je již hotové)

Ano, je to možné.

12. otázka   Je možné pořízení jídelního stolu včetně židlí a sedací soupravy, pokud by byly umístěny v obývacím pokoji apartmánu (vedlejší místnost vedle ubytovacího pokoje)?

Pokud je apartmán řešen jako jedna samostatná ubytovací jednotka, pak ano. Pokud je obývací pokoj spíše „společenskou místností“ pro více pokojů, pak ne.

13. otázka   Je možné z drobného příspěvku pořídit i noční stolky?

Ano, pokud jsou noční stolky součástí postele a jsou fakturovány jako celek. Samostatně noční stolky není možné podpořit (nejsou v limitním ceníku).

14. otázka   Je možné z drobného příspěvku provést výměnu střešní krytiny na venkovním posezení?

Ne, pokud má výměna charakter opravy a nepřinese zvýšení standardu pro ubytované.

15. otázka   Musí vybavení pokojů (skříně, postele, odkládací věšákovou stěnu…) dodat jediný dodavatel? Nebo to může být řešeno samostatnými zadávacími řízeními?

Dodavatelů může být i více. Bude řešeno samostatnými zadávacími řízeními na každého dodavatele.

16. otázka   Je možné provést rekonstrukci podlahy, která by spočívala pouze v doplnění zvukové izolace?

Ano, je to možné.

17. otázka   Je možné při rekonstrukci elektrorozvodů a osvětlení v pokojích zahrnout i část rozvodů (napojení na rozvaděč), které nejsou přímo v pokoji (vedou např. přes kuchyňku)?

Z dotace – drobného příspěvku lze podpořit pouze část elektroinstalace vedoucí výhradně v ubytovacím pokoji/pokojích. Stejné pravidlo analogicky platí i u rozvodů vody a topení při rekonstrukci sociálních zařízení.

18. otázka   Je možné v rámci rekonstrukce pokoje provést i výměnu dveří?

Ne, tato položka není v limitním ceníku.

19. otázka   V limitním ceníku je u venkovního posezení uvedena položka „vybudování ohniště“ - vztahuje se i na venkovní krb?

Ano, vztahuje.

20. otázka   Je nutné předkládat smlouvu o spolupráci se Zlínským krajem?

Ano, smlouva je povinnou přílohou žádosti. Žadatel si v této smlouvě zvolí rozsah služeb poskytovaných Zlínským krajem.

21. otázka   Je možné, aby předložil žádost žadatel, který chce začít provozovat ubytovací zařízení teprve letos

Nelze, takový žadatel nemůže doložit požadovanou návštěvnost za rok 2011.

22. otázka   Je možné z drobného příspěvku rozšířit ubytovací kapacitu zařízení?

Drobné příspěvky jsou zaměřeny na zvyšování kvality poskytovaného ubytování, nikoliv na zvyšování kapacity. V rámci rekonstrukce existujících je možné navýšit počet lůžek, nelze budovat další zcela nové ubytovací pokoje.

23. otázka   Lze z příspěvku pořídit klasické samostatně stojící skříně? V limitním ceníku je pouze položka „vestavné skříně“.

Pokud bude stojící skříň pevně ukotvena ke zdi (např. vruty), lze tuto skříň pořídit (bude na ní nahlíženo jako na vestavnou).

24. otázka   Musí mít žadatel IČ na „ubytování“?

Žadatel doloží, že má živnostenský list na ubytování před podpisem Smlouvy o poskytnutí drobného příspěvku.

25. otázka   Zajišťuje koordinátor IPRÚ (Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Zlínský kraj) v rámci smlouvy o spolupráci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení?

Ne, koordinátor IPRÚ - tuto dokumentaci nezajišťuje. V rámci servisu poskytovaného žadatelům zajistí koordinátor IPRÚ zpracování Popisu investičního záměru drobného příspěvku, který je povinnou přílohou k žádosti o drobný příspěvek. V případě, že je pro prováděné práce nutné stavební povolení, hradí náklady na jeho vydání, tedy i projektovou dokumentaci, žadatel ze svých prostředků.

26. otázka   Může o drobný příspěvek požádat fyzická osoba, která nemá IČ - z příjmů z pronájmu pouze platí daně FÚ?

Ne, žadatelem může být pouze fyzická či právnická osoba s IČ, tedy podnikatelský subjekt podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona).

27. otázka   Je možné z drobného příspěvku provést i rekonstrukci kuchyňky?

Není to možné.

28. otázka   Musí být venkovní posezení/pergola volně stojící nebo může být i připojená ke zdi domu?

Může být volně stojící i připojená ke zdi domu.

29. otázka   V rámci rekonstrukce pokoje budeme měnit i okna na balkon. Je možné v rámci této výměny pořídit i balkonové dveře?

Ano.je to možné.

30. otázka   Je možné pořídit z drobného příspěvku whirlpool v rámci vybudování přízemní koupelny, která je společná pro všechny ubytované? Spadá tato koupelna do „rekonstrukce sociálního zařízení“?

V rámci drobného příspěvku zaměřeného na rekonstrukci sociálního zařízení je možné pořídit hydromasážní vanu. Vybudování společné koupelny pro všechny ubytované je možné za předpokladu, že v rámci ubytovacího zařízení nejsou k dispozici samostatné koupelny pro jednotlivé pokoje. Společná koupelna nesmí být určena pouze pro relaxaci návštěvníků.

31. otázka   V limitním ceníku je u aktivity „vybudování parkoviště“ uvedena položka „závora“. Je touto položkou míněna i brána s pojezdem? A bylo by možné pořídit v rámci drobného příspěvku pouze elektrický pohon pro bránu (která již byla pořízena v roce 2012)?

Ano, brána spadá do položky „závora“. Elektrický pohon pro již pořízenou bránu lze také podpořit drobným příspěvkem.

32. otázka   Je v rámci rekonstrukce pokojů možná pouze výměna matrací v postelích?

Ne, samostatná výměna matrací není možná. Lze pořídit pouze celou postel jako komplet tj., včetně matrací a roštu, případně nočních stolků.

33. otázka   Lze v koupelně v rámci rekonstrukce soc. zař. vyměnit pouze staré kohoutové vodovodní baterie za pákové?

Ano, je to možné jako součást rekonstrukce sociálního zařízení v rámci položky limitního ceníku „instalace vodo-topo-elektro“.

34. otázka   Lze v koupelně v rámci rekonstrukce soc. zař. vyměnit pouze sprchovou zástěnu?

Ano, je to možné jako součást rekonstrukce sociálního zařízení v rámci položky limitního ceníku „sprchový kout“. Zástěna by měla být pevná, nikoliv pouze „závěs“

35. otázka   Je možné vybudovat venkovní posezení i u restaurace, která je součástí objektu rekreačního střediska?

Ne, to možné není.

36. otázka   Je možné z drobného příspěvku rekonstruovat sociální zařízení, které je společné pro ubytované hosty a je umístěno na chodbě? (jedná se o chalupu)

Ano, je to umožněno.

37. otázka   Je možné během realizace projektu převést ubytovací objekt na jiného majitele?

Pokud je majitel zároveň žadatelem, v době realizace, ani v době udržitelnosti (3 roky po realizaci) není možné ubytovací zařízení převést na jiného majitele.

38. otázka   Je možné do současného již zrekonstruovaného venkovního posezení dodělat v rámci drobného příspěvku pouze venkovní krb?

Ano, je to možné.

39. otázka   Započítávají se do návštěvnosti (i v rámci monitorovacích indikátorů) děti? I malé děti bez nároku na lůžko (spí ve vlastní postýlce, příp. s rodiči)?

Děti s nárokem na lůžko se započítávají do návštěvnosti (i indikátoru), malé děti bez nároku na lůžko se nezapočítávají.

40. otázka   Je možné u rekonstrukce koupelny nakoupit zvlášť materiál (obklady) a zvlášť zaplatit za práci obkladače?

Ano tento princip možný je za předpokladu, že na nákup materiálu a na práce budou realizována samostatná zadávací řízení. Analogicky se postup uplatní i u jiných prací.

41. otázka   Je možné na pergolu, postele či krb použít vlastní materiál žadatele a z příspěvku uhradit pouze práci?

Ano je to možné. Na dodavatele prací bude realizováno výběrové řízení.

42. otázka   Lze pořídit při přestavbě pokoje z položky „elektro instalace“ topení formou el. přímotopů nebo sálavých panelů?

Přímotopy/sálavé panely lze pořídit z položky „El. topidlo (žebřík).

43. otázka   Je u položky „zastřešení, pergola“ v ceně 1400,-Kč za m2 započítán také nátěr, střešní krytina, okapy apod.?

Ano, v této položce jsou agregovány všechny tyto související náklady.

44. otázka   Může žadatel v rámci příspěvku pořídit pouze materiál a práci provést svépomocí?

Ano, toto bude umožněno. Na nákup materiálu bude realizováno výběrové řízení. Náklady na práci svépomocí není možné uplatnit v rámci drobného příspěvku.

45. otázka   Žadatel je zároveň vlastníkem stavební firmy. Může být i tato firma poptávána v rámci výběrového řízení?

Ano, i tato firma může být poptána, pro výběr je rozhodující kritérium ceny. Žadatel se tedy může stát „sám sobě“ dodavatelem. I v tomto případě musí být realizováno výběrové řízení. Firma žadatele by musela být vítězem tohoto výběrového řízení.

46. otázka   Je možné v rámci drobného příspěvku dovybavit vybavením (nábytkem, koberci) více různých pokojů (například všechny v penzionu), nebo je dovybavení nějakým způsobem omezeno?

  • Ano toto je možné, omezení vyplývá z limitního ceníku za jednotlivé položky.

47. otázka   Je možné rekonstruovat místnosti, které v minulosti primárně nesloužili pro ubytování?

Místnosti, které nesloužili pro ubytování, není možné, rekonstruovat za účelem zvýšení kapacity zařízení. Může nastat situace, kdy se např. bude zvětšovat plocha sociálního zařízení nebo ubytovacího pokoje a tyto úpravy zasáhnou do prostor, které nebyly dříve využívány pro ubytování. V takovém případě by náklady přímo související se zvětšením uvedených místností, tedy místnosti sloužící pro ubytování, byly způsobilé

48. otázka   Je možné požadovanou investici během realizace ponížit resp. zkrátit z důvodu nepředvídatelných např. v případě zajištění jiných potřebnějších investic z důvodu poruch, oprav nebo havárií? Realizace je koncipována na rekonstrukci parkoviště a pokojů a z důvodu nepředvídatelných investic např. do opravy střechy, by například neproběhla rekonstrukce parkoviště.

Ne, drobný příspěvek musí být realizován v takovém rozsahu, v jakém byl schválen k financování. Případné změny budou posuzovány individuálně vzhledem ke konkrétním okolnostem

49. otázka   V případě schválení drobného příspěvku je jednou z požadovaných povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí drobného příspěvku doklad o vedení běžného účtu. Je potřeba dokladovat založení nového bankovního účtu pro projekt nebo je možné využít bankovní účet žadatele?

Je možné využít i stávající bankovní účet.

50. otázka   Je možné z drobných příspěvků rekonstruovat i společenské prostory v souvislosti s rekonstrukcí pokojů?

NE, je možné podpořit pouze aktivity uvedené ve výzvě – ubytovací pokoje, příp. sociální zařízení. Společenské prostory, kuchyňky apod. nejsou podporovatelné

aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap