Budoucí využití areálu KNTB řeší Zlínský kraj společně s městem Zlín

  3.2.2020
Budoucí využití areálu KNTB řeší Zlínský kraj společně s městem Zlín

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pracovní skupina složená především ze zástupců Zlínského kaje a města Zlína, jejímž úkolem je zabývat se možnostmi budoucího využití současného areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati po přestěhování provozů nemocnice do nových prostor ve Zlíně-Malenovicích, se v pátek 31. ledna sešla na krajském úřadě. Společným cílem je vybudovat ve stávajícím areálu novou městskou čtvrť, kde by mohly sídlit nejen úřady a různá další zařízení kraje, města i státu, ale která by sloužila také k bydlení.

„I když do doby, než se krajská nemocnice přestěhuje do novostavby v Malenovicích, zbývá ještě minimálně pět let, musíme již nyní seriózně řešit, jak areál stávající nemocnice v budoucnu co nejlépe využít. Čekat by totiž byla velká chyba a bylo by to i neekonomické. Otevírají se před námi velké možnosti a my zde můžeme společnými silami vybudovat moderní lokalitu. V současné době jsme ve fázi, kdy kraj, město i stát předkládají své návrhy na to, které objekty by chtěly v této nové městské čtvrti umístit. Ty následně vyhodnotíme a z nich se vyberou konkrétní záměry," uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že kraj s městem hodlají oslovit renomované architektonické kanceláře, které zpracují návrh nejlepšího využití území KNTB.

Město Zlín předneslo celkem 16 potenciálních záměrů. Jsou mezi nimi bytová výstavba, objekty občanského vybavení (obchody, restaurace), sociální výstavba (domy pro seniory, hospic, odlehčovací služby atd.), ale například i studentské ubytování či veřejná prostranství včetně hřišť a sportovišť. Zlínský kraj by chtěl v areálu umístit domov pro seniory včetně domova se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb. Své sídlo by zde mohla najít i vrtulníková základna letecké záchranné služby. Také stát prostřednictvím svého Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zde projevil zájem o umístění některých svých složek (policie, armády, krajského soudu).

Pro realizaci dalších konkrétních kroků bude vytvořen užší pracovní tým složený ze zástupců kraje, města a nemocnice. Podepsáno má být rovněž memorandum, které určí role kraje a města a bude řešit budoucnost areálu KNTB a určovat strategii jeho využitelnosti areálu v souladu s urbanismem a filozofií města.

Zpracoval: Jan Vandík

3. 2. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

20200131-091311.jpg
20200131-102534.jpg
prezentace-foto-adela-curikova.jpg
prezentace2-foto-adela-curikova.jpg
prezentace3-foto-adela-curikova.jpg
prezentace4-foto-adela-curikova.jpg
prezentace5-foto-adela-curikova.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap