Bude zpracována aktualizace Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje

  7.12.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zpracování aktualizace svojí Strategie rozvoje venkova chystá Zlínský kraj. Navazovat bude na strategii z let 2010 až 2015 a platná bude až do roku 2020. Zpracování aktualizace strategie pro další období již odsouhlasili krajští radní a stejný krok doporučili také krajským zastupitelům.

„Cílem stávající i připravované Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje je identifikovat rozvojové problémy v území obcí do 5 tisíc obyvatel a nalézt možnosti jejich řešení cílenou podporou relevantních rozvojových aktivit s využitím dostupných finančních zdrojů, ať už evropských, národních nebo krajských,“ uvedl náměstek hejtmana Ivan Mařák, který má rozvoj venkova ve své gesci.

Aktualizovaný dokument bude složen z analytické části, SWOT analýzy a návrhové části. Obsahem analytické části bude posouzení situace podle jednotlivých odvětví, diferenciace obcí, šetření potřeb obcí a vyhodnocení naplňování cílů stávající strategie včetně realizovaných projektů z Regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, krajského Programu na obnovu venkova či národních zdrojů. Návrhová část bude obsahovat aktualizaci stávající návrhové části, stanovení problémových území, implementaci navržených opatření a finanční plán s uvedením potenciálních finančních zdrojů.

Zpracovaný návrh aktualizace bude předložen ke schválení Radě Zlínského kraje v září příštího roku.

 

Zpracoval: Jan Vandík 

7. 12. 2015

 
Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                    

                                              

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.