Branné zákonodárství

Ozbrojené síly

řídí prezident, jako vrchní velitel ozbrojených sil, vláda, na návrh ministra obrany schvaluje koncepci výstavby armády a strukturu armády. Ministerstvo obrany je ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu a řízení armády. Generální štáb Armády České republiky je součást ministerstva obrany, zabezpečuje velení armádě v čele je náčelník GŠ jmenovaný a odvolávaný prezidentem na návrh vlády. více »

Branná povinnost

je povinnost státního občana České republiky (dále jen občan, muž i žena) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky. Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažením věku 60 let, „branná“ povinnost a odvodní řízení se provádí při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu. více »

Zajišťování obrany ČR

podle zákona 222/1999 Sb., - stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností. více »

Základním úkolem ozbrojených sil

je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení a další úkoly. více »

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap