Bezpečnostní rada Zlínského kraje

Jejím předsedou je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje se řídí statutem bezpečnostní rady kraje a jednacím řádem bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada projednává úkoly k zabezpečení krizové připravenosti a zpravidla se schází dvakrát do roka, v případě potřeby i častěji.

  • Z každého jejího zasedání je přijato usnesení, prostřednictvím kterého přijímají její jednotliví členové úkoly.
  • Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Složení bezpečnostní rady kraje:

Bezpečnostní rada kraje byla zřízena nařízením hejtmana Zlínského kraje a má v současné době 10 členů.

 

jméno

funkce

1.

Radim Holiš

předseda bezpečnostní rady - hejtman Zlínského kraje

2.

Hana Ančincová

statutární náměstek hejtmana Zlínského Kraje

3.

Jitka Hlavačková

ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje

4.

Jaromír Tkadleček

ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

5.

Vít Rušar

ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

6.

Petr Potyka

ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín

7.

Karol Muránsky

vedoucí odboru zdarvotnictví KÚ ZK

8.

Josef Valenta

ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

9.

Eva Sedláčková

ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

10

Robert Pekaj

tajemník Bezpečnostní rady Zlínského kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní rada kraje projednává:

1. Stav připravenosti kraje na řešení krizových situací,

2. krizový plán kraje,

3. havarijní plán kraje,

4. vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj,

5. návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření,

6. zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů,

7. finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje včetně informace o náhradách za omezení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného záchranného systému,

8. návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci s územními celky sousedního státu,

9. závěry z kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje,

10. dokumenty související s krizovou připraveností kraje a činností integrovaného záchranného systému v kraji,

11. závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a navrhuje způsob odstranění nedostatků,

12. způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními.

Program a Usnesení Bezpečnostní rady Zlínského kraje

.pdf Usnesení 45. zasedání BRZK 204,5 kB
.pdf Program 45. zasedání BRZK 33,24 kB
.pdf Usnesení 44. zasedání BRZK 279,51 kB
.pdf Program 44. zasedání BRZK 32,09 kB
.pdf Usnesení z 43. zasedání BRZK dne 23.9.2020 45,76 kB
.pdf Usnesení z 42 zasedání BR ZK 37,18 kB
.pdf Program_42 31,76 kB
.pdf USNESENÍ z 41.BR ZK 31,22 kB
.pdf USNESENÍ ze 4O. BRZK 35,75 kB
.pdf Program 40. BRZK 30,55 kB
.pdf Usnesení z 39. zasedání BR ZK 28,59 kB
.pdf Program 39_zasedání BR ZK 42,05 kB
.pdf USNESENÍ z 38.zasedání BRZK_21.11.2017 41,69 kB
.pdf Program 38.zasedání BR ZK 29,3 kB
.pdf USNESENÍ z 37. BR ZK 39,77 kB
.pdf program 37.zasedání BR ZK 27,5 kB
.pdf Usnesení z 36. zasedání BR ZK 17,97 kB
.pdf Usnesení z 35. zasedání BR ZK 30,08 kB
.pdf Program_35 zasedání BR ZK 22,89 kB
.pdf Usnesení 34 BR ZK 37,69 kB
.pdf Usnesení 33. zasedání BR ZK 38,68 kB
.pdf Program 33.zasedání BR ZK 31,27 kB
.pdf Program a Usnesení z 32. zasedání BR ZK 63,89 kB
.pdf USNESENÍ z 31. BR ZK 513,35 kB
.pdf USNESENÍ_30. BR ZK 22,71 kB
.pdf Usnesení z _29. BR ZK 88,18 kB
.pdf Usnesení_28.BR ZK 85,79 kB
.pdf Program 28.zasedání BR ZK 261,7 kB
.pdf Usnesení z 27. zasedání BR ZK 339,2 kB
.pdf Program 27. zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje 896,18 kB
.pdf Program 26.zasedani Bezpečnostní rady Zlínského kraje 273,5 kB
.pdf USNESENÍ 26. zasedání BR ZK 263,01 kB
aktualizováno: 14.6.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap