Autoškoly a akreditovaná střediska

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STŘEDISEK K PROVOZOVÁNÍ VÝUKY A VÝCVIKU

.xls Akreditovaná střediska - Zlínský kraj - 12.4.2021 73 kB

INFORMACE PRO ŽADATELE O AKREDITACI K PROVOZOVÁNÍ ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

 
Podklady pro udělení akreditace k provozování školícího střediska:
 • Písemná žádost o udělení akreditace, (formou vlastního textu s uvedením rozsahu skupin a podskupin řidičských oprávnění, v jejímž rozsahu se žádá o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku). Pozn.: – rozsah skupin a podskupin ŘO je v závislosti na doložení práva k užívání výcvikových vozidel,
 • Živnostenské oprávnění, (neověřená kopie)
 
Splnění dalších požadavků podle § 50 zákona č. 247/2000 Sb.:
 • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku (specifikace organizace a rozsahu výuky a výcviku, jednotlivých předmětů výuky a výcviku, max. počtu účastníků kurzu, učebních materiálů – v souladu s obsahem prováděcího právního předpisu), (formou vlastního textu),
 • Seznam lektorů (seznam formou vlastního textu) + doložení odborných předpokladů lektorů pro výuku a výcvik a dokladování jejich kvalifikace a praxe,
 • Výukové prostory (seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytných pro poskytování výuky
 • Výcviková vozidla (seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku, dále spolu s velkými technickými průkazy k prokázání plnění podmínky Přílohy č. 2 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • Kontrolní systém pro sledování souladu výuky a výcviku s plánem, (formou vlastního textu, kde je uveden navržený způsob vlastní kontrolní činnosti provozovatele střediska)
 • Uhrazení správního poplatku podle položky 28 písm. i) přílohy z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výší 3.000 Kč (poplatek lze uhradit na pokladně KrÚ ZK před vydáním rozhodnutí o udělení akreditace).
Žádost o udělení akreditace k provozování školícího střediska včetně podkladů doručte písemně nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu:
  
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlínský kraj
tel. 577 043 529
 
V řízení o udělení akreditace se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

INFORMACE PRO ŽADATELE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY A ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ UČITELE AUTOŠKOLY

.doc Příklady otázek ke zkoušce učitele výuky a výcviku-7.3.2019 110,5 kB
.doc DOKLAD o provedeném základním školení-7.3.2019 39 kB
.doc Žádost o provedení zkoušky učitele-7.3.2019 46,5 kB
.doc Informace ke zkoušce učitele výuky a výcviku-7.3.2019 152,5 kB
.doc Zkušební řád 7.3.2019 191,5 kB
Zkušební řád upravující provádění závěrečných zkoušek k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku a informace pro žadatele o složení zkoušky k získání profesního osvědčení učitele autoškoly.
 
Žádost o provedení zkoušky k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku včetně podkladů doručte písemně nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu:
 
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlínský kraj
tel. 577 043 529
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap