Autoškoly a akreditovaná střediska

Seznam akreditovaných středisek k provozování výuky a výcviku. Informace pro žadatele o akreditaci k provozování škol. středisek

.xls Akreditovaná střediska - Zlínský kraj - 4.6.2018 85,5 kB

Informace pro žadatele o akreditaci k provozování školícího střediska

 
Podklady pro udělení akreditace k provozování školícího střediska:
 • Písemná žádost o udělení akreditace, (formou vlastního textu s uvedením rozsahu skupin a podskupin řidičských oprávnění, v jejímž rozsahu se žádá o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku). Pozn.: – rozsah skupin a podskupin ŘO je v závislosti na doložení práva k užívání výcvikových vozidel,
 • Živnostenské oprávnění, (neověřená kopie)
 
Splnění dalších požadavků podle § 50 zákona č. 247/2000 Sb.:
 • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku (specifikace organizace a rozsahu výuky a výcviku, jednotlivých předmětů výuky a výcviku, max. počtu účastníků kurzu, učebních materiálů – v souladu s obsahem prováděcího právního předpisu), (formou vlastního textu),
 • Seznam lektorů (seznam formou vlastního textu) + doložení odborných předpokladů lektorů pro výuku a výcvik a dokladování jejich kvalifikace a praxe,
 • Výukové prostory(seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytných pro poskytování výuky
 • Výcviková vozidla(seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku, dále spolu s velkými technickými průkazy k prokázání plnění podmínky Přílohy č. 2 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • Kontrolní systémpro sledování souladu výuky a výcviku s plánem, (formou vlastního textu, kde je uveden navržený způsob vlastní kontrolní činnosti provozovatele střediska)
 • Uhrazení správního poplatku podle položky 28 písm. i) přílohy z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výší 3.000 Kč (poplatek lze uhradit na pokladně KrÚ ZK před vydáním rozhodnutí o udělení akreditace).
Žádost o udělení akreditace k provozování školícího střediska včetně podkladů doručte písemně nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu:
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlínský kraj
tel. 577 043 521
 
V řízení o udělení akreditace se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zkušební řád k závěrečným zkouškám k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku

.doc Zkušební řád-28.8.2018 193,5 kB
.doc Informace ke zkoušce učitele výuky a výcviku-14.5.2018 154 kB
.doc Žádost o provedení zkoušky učitele-14.5.2018 47,5 kB
.doc DOKLAD o provedeném základním školení-14.5.2018 39 kB
.doc Příklady otázek ke zkoušce učitele výuky a výcviku-1.3.2013 105 kB
Zkušební řád upravující provádění závěrečných zkoušek k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku a informace pro žadatele o složení zkoušky k získání profesního osvědčení učitele autoškoly.
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.