AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

          

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

 

Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace.

Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022.

Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.

Předpokládaná alokace Programu: 455.550.000 Kč.

Program a další povinné přílohy jsou níže ke stažení.

Odkaz na elektronický formulář Žádosti o poskytnutí dotace bude k dispozici na www.kr-zlinsky.cz/kotliky dne 14. 6. 2022 od 8:00 hod. a zároveň ho bude možné od tohoto data vyplnit. Před samotným vyplněním elektronického formuláře je potřeba se zaregistrovat. Registrovat se je možné až po zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace dne 14. 6. 2022 až do ukončení příjmu formulářů.

Datum a čas přijetí elektronického formuláře Žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí Žádosti. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na kotliky@kr-zlinsky.cz nebo na kotlíkovou linku 577 043 411.