Aktuálně vyhlášená výzva na předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů

  10.9.2021

Region Bílé Karpaty a Žilinský samosprávný kraj Správci Fondu malých projektů


vyhlásili dne 6.9.2021 8. výzvu na předkládání žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku pro malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020. 

Datum uzavření: 8.11.2021

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Maximální výška podpory z EFRR:

investiční projekty 30 000 EUR

neinvestiční projekty 20 000 EUR

Podpora malých projektů v oprávněném přeshraničním území, které jsou založené na prokazatelné přeshraniční spolupráci se slovenským partnerem a vytvářejí přeshraniční dopad na obou stranách hranice. 


TYPY AKTIVIT:
• Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví (A).
• Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) (B).
• Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu (C).
• Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kult. a přírodního dědictví (F).

Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde:

https://www.regionbilekarpaty.cz

Další informace dostupné na výžádání zde:

fmp@regionbilekarpaty.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap