Aktuálně vyhlášená výzva na předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů

  10.9.2021

Region Bílé Karpaty a Žilinský samosprávný kraj Správci Fondu malých projektů

vyhlásili dne 6. 9. 2021 9. výzvu na předkládání žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku pro malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020. 

Datum uzavření: 8. 11. 2021

Prioritní osa: 3. Rozvoj místních iniciativ

Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany (11b)

Maximální výška podpory z EFRR: 20 000 EUR

Podpora malých projektů v oprávněném přeshraničním území, které jsou založené na prokazatelné přeshraniční spolupráci se slovenským partnerem a vytvářejí přeshraniční dopad na obou stranách hranice

TYPY AKTIVIT např.:
• Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblasti efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví (I).
• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy (J).
• Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur (K).

Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout zde:

https://www.regionbilekarpaty.cz

https://www.zilinskazupa.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap