Generel dopravy Zlínského kraje

První Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje byl zpracován již v letech 2001 – 2004 a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. 6. 2004 (číslo usnesení 656/Z24/04) jako výchozí a závazný dokument při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Zlínského kraje.

V letech 2009 – 2011 byla zpracována a dne 14. 12. 2011 (číslo usnesení 0625/Z18/11) schválena jeho aktualizace. Generel dopravy slouží jako podklad pro rozhodování orgánů Zlínského kraje a jako podklad pro strategická rozhodnutí, týkající se rozvoje Zlínského kraje v oblasti dopravy.

V letech 2020 – 2021 byla zpracována (za přispění fondů EU z OP zaměstnanost MPSV) aktualizace Generelu dopravy ZK, který je základním rozvojovým dokumentem pro dopravní politiku a koncepce v oblasti dopravy.
Vizí GDZK pro následující období do roku 2050 je „Dostupná, udržitelná a bezpečná mobilita." Dokument je strukturovaný do 3 základních Tematických prioritních oblastí: Infrastruktura, Služby a Informace. Tyto oblasti dále prostřednictvím strategických a specifických cílů rozpracovány do jednotlivých karet Opatření. Všechny cíle a jednotlivá opatření uvedená v dokumentu sledují tři horizontální průřezová témata: Bezpečnost dopravy a dopravních systémů, Omezování negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, Ekonomická udržitelnost financování oblasti dopravy.
Schválením Generelu dopravy Zlínského kraje Radou Zlínského kraje dne 23. 8. 2021 (číslo usnesení 0608/R21/21) deklaruje Zlínský kraj směr rozvoje dopravy v následujících 10 letech.

dokumenty ke stažení

.pdf A_Analyticka_cast_GDZK_final 11939,01 kB
.pdf B_Navrhova_cast_GDZK_final 6921,58 kB
.pdf C_Implementacni_cast_GDZK_final 2322,85 kB
.pdf D_Zmeny_GDZK_2021_2011_final 480,25 kB
.pdf E_Manazerske_shrnuti_GDZK_final 2077,39 kB
aktualizováno: 30.8.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap