Akční plán sociálních služeb pro rok 2021 bude veřejně projednán náhradním způsobem

  24.4.2020
Akční plán sociálních služeb pro rok 2021 bude veřejně projednán náhradním způsobem

ZLÍN – Kvůli nouzovému stavu nařízenému vládou v souvislosti s výskytem koronaviru a vzhledem k návazným opatřením, kterými byl omezen pohyb a shromažďování osob se nemohlo uskutečnit veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 původně plánované na 27. dubna 2020. Proto musel kraj přistoupit k náhradnímu řešení.

„Termín projednání Akčního plánu není možné posunout s ohledem na termín uzávěrky pro předložení tohoto plánu Zastupitelstvu Zlínského kraje. Kvůli pozdějšímu předložení by totiž mohly vzniknout komplikace při podání žádosti kraje o finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí. Z těchto důvodů bude realizován náhradní postup,“ informovala radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor a dodala, že návrh Akčního plánu včetně všech příloh bude zveřejněn na úřední desce a webu Zlínského kraje i včetně formuláře pro připomínky, a to v termínu od 23. 4. do 30. 4. 2020.

„Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a sice elektronicky e-mailem na adresu nora.vasickova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou, případně v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu či poštou na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,“ sdělila vedoucí odboru Helena Miklová.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2020.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 na webových stránkách Zlínského kraje.

Odkaz na Formulář pro sběr připomínek:

https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-akcniho-planu-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-rok-2021-cl-4911.html

24. 4. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap