Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

NEPLATNÉ - Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2024 do Základní sítě 2023-25, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024
Sběr / aktualizace informací k potřebám z jednotlivých území Zlínského kraje pro rok 2024

Pro účely tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2024 více »

Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 (dál jen „Akční plán“) je druhou prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje v květnu 2022.

Akční plán nyní vzniká a na tvorbě se podílí např. Pracovní skupina pro potřeby, Platforma pro tvorbu sítí a financování sítí SSL a Pracovní skupina pro strategii sociálních služeb včetně zástupců měst a obcí a poskytovatelů sociálních služeb odsouhlasenou formou dle aktuální situace v souladu s platnou legislativou.

Veřejnost se může zapojit do tvorby Akčního plánu svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor sociálních věcí
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

aktualizováno: 17.2.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap