Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022
Hodnocení sociálních služeb pro tvorbu Základní sítě pro rok 2022
neplatné - Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2022 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2022 a pro opětovný vstup do Základní sítě.

9. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 12. 2022, číslo usnesení 0433/Z15/22, 9. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

8. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 9. 2022, číslo usnesení 0373/Z13/22, 8. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje". Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a příloha č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu zůstává beze změn.

7. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 12. 9. 2022, číslo usnesení 0372/Z13/22, 7. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje", přílohy č. 2. „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 Dočasná síť“ Akčního plánu.

6. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 27. 6. 2022, číslo usnesení 0344/Z12/22, 6. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

5. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 14. 04. 2022, číslo usnesení 0288/Z10/22, 5. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

4. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 28. 02. 2022, číslo usnesení 0271/Z09/22, 4. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu.

3. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 13. 12. 2021, číslo usnesení 0231/Z08/21, 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“, přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu a přílohy č. P06 Požadavků na odlehčovací služby. 

2. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 1. 11. 2021, číslo usnesení 0209/Z07/21, 2. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“, přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. 

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 13. 9. 2021, číslo usnesení 0171/Z06/21, 1. aktualizaci příloh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, resp. přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2022“ zůstává beze změn.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 21. 6. 2021, číslo usnesení 0131/Z05/21 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 včetně příloh.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dále i „Akční plán 2022“) byl zpracován na základě aktuálních informací ve Zlínském kraji, hodnocení sociálních služeb a podaných Rozvojových záměrech na rok 2022 (dále i „RZ“).

RZ byly podávány v těchto termínech:

1) C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny (zde je třeba reflektovat závěry z jednání se Zlínským kraje, pokud byla výstupem změna kapacity Základní sítě).
19. 11. 2020 – 26. 11. 2020

2) A – RZ, které jsou v souladu s výzvou a/nebo reagují na opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2021
19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

3) B – RZ, které nenasedají na výzvu a nereagují na opatření, ale reagují na zjištěnou potřebu v území
19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

V případě, že byl RZ podán po stanovené termínu pro typ RZ, pak je RZ nepodaný a s RZ se nepracovalo ani v rámci hodnocení.

Informace k hodnocení stávajících sociálních služeb byly zveřejněny dne 29.3.2021.

Následně byl dne 22.4.2021 zveřejněn návrh Akčního plánu 2022 k veřejnému projednání na úřední desce a
webových stránkách ZK.
Připomínky bylo možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu
Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín do 30. 4. 2021.

Vypořádání připomínek je zveřejněno nyní, spolu s Akčním plánem 2022.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_6.aktualizace 2309,71 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_5.aktualizace 2309,45 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_4.aktualizace 2310,06 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_3.aktualizace 2309,58 kB
.pdf P06 AP2022 Požadavky na odlehčovací služby - AKTUALIZACE 452,63 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022_2.aktualizace 2298,66 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 1. aktualizace 2298,56 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 2297,42 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 9. aktualizace 53,84 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 8. aktualizace 53,78 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 7. aktualizace 53,75 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 6. aktualizace 46,56 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 5. aktualizace 46,96 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 4. aktualizace 46,88 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 3.aktualizace 46,79 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 2.aktualizace 46,6 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 1. aktualizace 46,23 kB
.xlsx Příloha č. 1 Základní síť 2022 45,75 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 8. aktualizace 30,51 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 7. aktualizace 30,5 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 6. aktualizace 23,34 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 5. aktualizace 23,37 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 4. aktualizace 23,29 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 3.aktualizace 24,6 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 2.aktualizace 24,38 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 1. aktualizace 24,49 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník 2022 24,29 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 27. aktualizace 24,59 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 26. aktualizace 23,4 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 25. aktualizace 16,19 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 24. aktualizace 16,45 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 23. aktualizace 18,01 kB
.xlsx Příloha č. 3_Dočasná síť_22.aktualizace 18,2 kB
.xlsx Příloha č. 3_Dočasná síť_21.aktualizace 16,54 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 20. aktualizace 16,63 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť 19.aktualizace 16,94 kB
.pdf Příloha č. 4 Vyhodnocení opatření za rok 2020 826,89 kB
.pdf Příloha č. 5 Přehled nepokrytých potřeb pro rok 2022 dle SO ORP 1504,86 kB
.pdf Příloha č. 6 Požadavky na odlehčovací služby (terénní forma) 435,48 kB
.pdf Příloha č. 7 Text výzvy pro podávání RZ pro Akční plán 2022 513,8 kB
.xlsx Vypořádání připomínek z veřejného projednání Akčního plánu 2022 25,21 kB
aktualizováno: 14.12.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap