Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 14. 9. 2020, číslo usnesení 0905/Z29/20, 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 respektive přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje“ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu. Příloha č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2021“ zůstává beze změn.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 29. 6. 2020, číslo usnesení 0858/Z27/20 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh.

dokumenty ke stažení

.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021_1.aktualizace 1754,47 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 1750,48 kB
.xlsx Příloha č. 1_Základní síť 2021_1.aktualizace 43,78 kB
.xlsx Příloha č. 1_Základní síť 2021 43,11 kB
.xlsx Příloha č. 2_Zásobník 2021_1.aktualizace 25,41 kB
.xlsx Příloha č. 2 Zásobník RZ 2021 25,48 kB
.xlsx Příloha č. 3_Dočasná síť_15.aktualizace 16,97 kB
.xlsx Příloha č. 3 Dočasná síť_14.aktualizace 17,66 kB
.pdf Příloha č. 4 Priorizace potřeb ze strany SO ORP a ZK pro rok 2021 440,72 kB
.pdf Příloha č. 5 Podrobné vyhodnocení opatření za rok 2019 668,92 kB

Níže je zveřejněno vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 po veřejném projednání. 

Připomínky bylo možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2020.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, včetně příloh, byl předložen na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 29.6.2020 a schválen.

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021
Hodnocení sociálních služeb pro tvorbu Základní sítě pro rok 2021
Mimořádná výzva k podávání rozvojových záměrů pro rok 2021
Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2021 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2021 a pro opětovný vstup do Základní sítě

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap