Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 21. 6. 2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 včetně příloh.

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 9. 9. 2019, číslo usnesení 0651/Z21/19, 8. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 (dále jen „Akční plán 2019“) respektive pouze přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019. Předkládaný materiál se také týkal 1. aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 (dále jen „Akční plán 2020“), přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “, přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2020.

dokumenty ke stažení

.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020_1.akt. 1826,12 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020_ZZK 1833,82 kB
.xlsx AP 2020_Příloha č. 1_Základní síť_1.aktualizace 43,32 kB
.xlsx AP2020 Příloha č. 1 Základní síť 2020 42,34 kB
.xlsx AP2020 Příloha č. 2 Zásobník 2020_1 aktualizace 20,41 kB
.xlsx AP2020 Příloha č. 2 Zásobník 2020 20,08 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_9.aktualizace 16,01 kB
.xlsx AP2020 Příloha č. 3_Dočasná síť_8.aktualizace 15,81 kB
.pdf AP2020 Příloha č. 4 Priorizace potřeb SO ORP pro rok 2020 289,94 kB
.pdf AP2020 Příloha č. 5 Vyhodnocení opatření pro rok 2018 804,02 kB

Nyní zveřejňujeme vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, který byl představen na veřejném projednání dne 23. 4. 2019, od 15:00 hod. do 18:00 hod., v sále A, v budově 14/15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

Připomínky bylo možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2019.

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 bude předložen na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.6.2019.

dokumenty ke stažení

.pdf Vypořádání připomínek k AP2020 292,87 kB
.xlsx Formulář pro sběr připomínek AP2020_excel 12,81 kB
.pdf Akční plán rozvoje 2020 2043,73 kB
.pdf Akční plán 2020 příloha č.1 Základní síť 724,52 kB
.pdf Akční plán 2020 příloha č.2 Zásobník 538,21 kB
.pdf Akční plán 2020 příloha č.5 Vyhodnocení opatření 526,73 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap