Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 25.6.2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2019, jehož platnost byla tímto prodloužena o jeden rok a je uveřejněn zde.

1. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 10. 9. 2018, číslo usnesení 0422/Z14/18, 1. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

2. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 5. 11. 2018, číslo usnesení 0461/Z15/18, 2. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

3. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 17. 12. 2018, číslo usnesení 0503/Z16/18, 3. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

4. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 7. 1. 2019, číslo usnesení 0518/Z17/19, 4. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

5. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 4. 2. 2019, číslo usnesení 0538/Z18/19, 5. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019.

6. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 8. 4. 2019, číslo usnesení 0568/Z19/19, 6. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byla příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, příloha č. 2  Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje.

7. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 21. 6. 2019, číslo usnesení 0614/Z20/19, 7. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Předmětem aktualizace byl dokument Akční plán a příloha Akčního plánu č. 1 Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019. Příloha č. 2 Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 a příloha č. 3 Dočasná síť sociálních služeb Zlínského kraje zůstává beze změn.

8. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 9. 9. 2019, číslo usnesení 0651/Z21/19, 8. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 (dále jen „Akční plán 2019“) respektive pouze přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019. Předkládaný materiál se také týkal Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 (dále jen „Akční plán 2020“), přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “, přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2020.

9. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 18. 11. 2019, číslo usnesení 0703/Z23/19, 9. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 (dále jen „Akční plán 2019“) respektive pouze přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “ a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019. Předkládaný materiál se také týkal Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 (dále jen „Akční plán 2020“) včetně přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje “, přílohy č. 2 "Zásobník rozvojových záměrů Akčního plánu 2020.

10. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16. 12. 2019, číslo usnesení 0743/Z24/19, 10. aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 (dále jen „Akční plán 2019“) respektive pouze přílohy č. 1 „Základní síť sociálních služeb Zlínského kraje" a přílohy č. 3 „Dočasná síť“ Akčního plánu 2019.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_10.akt. 1602,86 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_9.akt. 1685,69 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_8.akt. 1685,68 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_7.akt. 1685,86 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_6.akt. 1921,96 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_5.akt. 1921,79 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_4.akt. 1918,78 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_3 akt. 1918,53 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019_2 akt. 1918,5 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 578,75 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_10.aktualizace 47,11 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_9.aktualizace 46,93 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_8.aktualizace 46,69 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_7.aktualizace 46,14 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_6.aktualizace 46,1 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_5.aktualizace 45,9 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_4.aktualizace 46,22 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_3.aktualizace 45,79 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_2.aktualizace 44,95 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 1_Základní síť_1.aktualizace 45,83 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 1 Základní síť 44,72 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_10.aktualizace 22,95 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_9.aktualizace 22,94 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_8.aktualizace 22,9 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_7.aktualizace 22,6 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_6.aktualizace 22,63 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_5.aktualizace 22,86 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_4.aktualizace 22,91 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_3.aktualizace 22,47 kB
.pdf AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_2.aktualizace 79,81 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 2_Zásobník_1.aktualizace 25,04 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 2 Zásobník 24,5 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_11.aktualizace 17,81 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_10.aktualizace 17,53 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_9.aktualizace 16,01 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_8.aktualizace 15,78 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_ 7.aktualizace 14,64 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_6.aktualizace 15,24 kB
.xlsx AP 2018_Příloha č. 3_Dočasná síť_5.aktualizace 14,19 kB
.pdf AP 2018_Příloha č. 3_Dočasná síť_2.aktualizace 42,99 kB
.xlsx AP 2019_Příloha č. 3_Dočasná síť_1.aktualizace. 26,27 kB
.xlsx AP 2019 Příloha č. 3 Dočasná síť 25,01 kB
.pdf AP 2019 Příloha č. 4 Priorizace potřeb 336,42 kB
.pdf Vypořádání připomínek 1.část 105,33 kB
.pdf Vypořádání připomínek 2.část 46,22 kB

Změny v definicích sítí a zdrojů pro jejich financování včetně procesních kroků musí být promítnuty i do dokumentu Akční plán pro rok 2018, a proto bylo nutné provést jeho aktualizaci a upravené znění naleznete zde.

aktualizováno: 2.1.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap