Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje

Zlínský kraj má zpracovaný tento dokument pro řízení postupů při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízení oblasti zdrojů hluku. Cílem tohoto strategického dokumentu je navrženými opatřeními snížení počtu osob zasažených hlukem nad mezními hodnotami. V rámci Akčního plánu byly vytipovány především urbanisticko-dopravní opatření (přeložky a rekonstrukce s nízkohlučnými povrchy komunikací) a doporučení zákazu nevhodné výstavby akusticky chráněných staveb (bytové a rodinné domy) v okolí komunikací s vysokým dopravním zatížením.

dokumenty ke stažení

.pdf AP_Zlinsky_kraj_final 2904,66 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap