Agendu stavebního úřadu ve Fryštáku převezme od prosince z personálních důvodů zlínský magistrát

  11.11.2020
Agendu stavebního úřadu ve Fryštáku převezme od prosince z personálních důvodů zlínský magistrát

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na základě nařízení Zlínského kraje bude k 30. listopadu 2020 odňata Městskému úřadu Fryšták působnost obecného stavebního úřadu pro správní obvod města Fryšták a obcí Lukoveček, Kašava, Držková, Vlčková a Lukov. Jeho roli převezme Magistrát města Zlína. Důvodem je skutečnost, že od 1. prosince 2020 nebude z personálních důvodů stavební úřad Městského úřadu Fryšták reálně disponovat žádným kvalifikovaným zaměstnancem, který by byl způsobilý k výkonu agendy přenesené působnosti podle stavebního zákona.

„Jak jsme se dozvěděli od pana starosty Lubomíra Doležela, nebude město Fryšták ani přes veškeré úsilí a opakovaná výběrová řízení schopno stavební úřad od 1. prosince personálně obsadit. Pan starosta nás požádal o pomoc při řešení této situace. V souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu proto využijeme možnosti odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu úřadu, který nebude schopen splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti, a zároveň určit, který stavební úřad bude tuto působnost vykonávat. Tím bude Magistrát města Zlína, konkrétně jeho odbor stavebních a dopravních řízení. Tento krok jsme projednali s Ministerstvem pro místní rozvoj, které s ním vyslovilo souhlas,“ sdělil Milan Štábl, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje.

Vlastní odejmutí působnosti bylo navrženo v termínu k 30. listopadu 2020, kdy skončí pracovní poměr jediného pracovníka stavebního úřadu ve Fryštáku, aby byla zajištěna kontinuita v působnosti stavebního úřadu na daném území.

„V říjnu se u nás na krajském úřadě uskutečnilo jednání za účasti starosty Fryštáku, tajemníka Magistrátu města Zlína a vedoucích stavebních úřadů Fryšták a Zlín, kde tajemník Magistrátu města Zlína sdělil, že v případě odejmutí působnosti stavebního úřadu Městskému úřadu Fryšták vytvoří statutární město Zlín pracovní skupinu za účelem převzetí předmětné agendy a s tím souvisejících personálních a technických záležitostí. Dále bylo dohodnuto, že stavební úřad ve Fryštáku poskytne maximální součinnost při přípravě předání příslušné agendy. O vzniklé situaci jsme informovali rovněž primátora statutárního města Zlína a starosty obcí Lukoveček, Kašava, Držková, Vlčková a Lukov, které dosud spadají do působnosti obecného stavebního úřadu ve Fryštáku,“ uvedla Alena Miklová, vedoucí Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

Ilustrační foto: archiv Magistrátu města Zlína

Zpracoval: Jan Vandík

 

11. 11. 2020

Další informace:
Jan Vandík
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností
577 043 195, 731 555 203
jan.vandik@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap