Agenda pohřebnictví

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu zajišťuje výkon agendy pohřebnictví dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v posledním znění (dále jen zákon o pohřebnictví) v rozsahu:

 • Vydává stanovisko k záměru zřídit neveřejné pohřebiště;
 • Schvaluje řád neveřejného pohřebiště před zahájením jeho provozu a každou jeho změnu;
 • Vydává předchozí souhlas k provozování veřejného pohřebiště a k řádu veřejného pohřebiště a jeho změnám;
 • Vydává rozhodnutí o zrušení veřejného pohřebiště a o zákazu pohřbívání;
 • Metodicky řídí a kontroluje obce, vykonávající tzv. sociální pohřby (pohřbívací povinnost obcí v přenesené působnosti;
 • Vykonává dozor nad dodržováním povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob stanovených v § 4 odst. 1 písm. h) zákona o pohřebnictví;
 • Vykonává dozor nad dodržováním povinností poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb stanovených v § 4 odst. 3 a 5 zákona o pohřebnictví;
 • Vykonává dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebiště a právnických nebo podnikajících fyzických osob při provozování pohřebiště stanovených v § 18 odst. 2 a 3, § 19 odst. 1, § 20 písm. a), c), d), e), f) a g) a v § 22 odst. 3 a 5 zákona o pohřebnictví;
 • Zjistí-li při provádění kontroly nedostatky, může dle § 25a zákona o pohřebnictví rozhodnutím uložit kontrolovanému subjektu uložit opatření k nápravě a stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě;
 • Připravuje roční plán kontrol;
aktualizováno: 28.11.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap