8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Doprava

 • Generel dopravy
 • Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji
 • Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
 • Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje
 • Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje
 • Koncepce rozvoje ITS Zlínského kraje
 • Chytrý region - TRANSPORT TEST GRID

Neziskový sektor 

 • Prevence kriminality
 • Protidrogová problematika a rizikové typy chování
 • Národnostní menšiny a romská problematika
 • Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdrav.postižením Zlínského kraje na období 2017-2020

Kultura

Sociální oblast

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
 • Vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • Analýzy
 • Mapy sociálních služeb
 • Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020
 • Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020–2022
 • Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 - 2030

Strategický rozvoj

 • Základní koncepční strategické dokumenty
 • Sektorové a ostatní koncepční dokumenty

Školství a sport

Životní prostředí

aktualizováno: 15.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap