2005

Seznam příjemců podpory 2005

.xls MR 10-05 - Podprogram "Zlepšení stavu přírodně nejcennějších oblastí v rámci Zlínského kraje pastevním chovem ovcí" 19 kB
.xls MR07-05 - Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení ve Zlínském kraji v roce 2005 22,5 kB
.xls PF04-05 - Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k rozvoji zaměstnanosti 51,5 kB
.xls PF03-05 - Podprogram Programového fondu - Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje 53 kB
.xls MR05-05 - Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji 18,5 kB
.xls PD02-05 - Přímá dotace na činnost z Programového fondu na rok 2005 v oblasti "Protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů" 22 kB
.xls MR08-05 - Podprogram v oblasti prevence civilizačních chorob 19,5 kB
.xls MR09-05 - Podprogram na podporu rozvoje dopravní infrastruktury v obcích Zlínského kraje v roce 2005 27 kB
.xls MR04-05 - Podprogram pro rozvoj EVVO 24 kB
.xls PF02-05 - Podprogram na podporu obnovy venkova 39 kB
.doc MR06-05 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje(2005-2006) 78,5 kB
.xls MR02-05 Podprogram na podporu integrace romské komunity 20 kB
.xls MR01-05 - Podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti 21 kB
.xls PF01-05 - Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji pro rok 2005 22,5 kB
.xls PD03-04 - Přímá dotace na činnost z Programového fondu na rok 2005 v oblasti sociálních služeb 81,5 kB
aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap