2004 (seznam příjemců podpory)

Seznam příjemců podpory 2004

.xls MR04-04 - Podprogram na podporu malého rozsahu z rozpočtu Zlínského kraje v oblasti zachování a zlepšení stavu přirodovědně nejcennějších krajinných oblastí v rámci Zlínského kraje a ochrana druhově bohatých společenstev pastevním chovem ovcí 19,5 kB
.xls MR01-04 - Podprogram na podporu rozvoje nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti 28 kB
.xls PD02-04 - Přímá dotace na činnost z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2004 v oblasti "Protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů" 19 kB
.xls PF06-04 - Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji 22,5 kB
.xls MR05-04 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji prováděných neziskovými organizacemi a právnickými osobami s působností ve Zlínském kraji 22 kB
.xls MR09-04 - Podprogram na podporu filmové tvorby, národnostní kultury a tradiční lidové kultury 18,5 kB
.xls MR07-04 - Podprogram na podporu rozvoje dopravní infrastruktury v obcích Zlínského kraje v roce 2004 34,5 kB
.xls PD01-04 - Podprogram pro nestátní neziskové organizace na úseku sociálních služeb 39,5 kB
.xls PF05-04 - Podprogram Programového fondu pro poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce (1.kolo) 19,5 kB
.xls MR06-04 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje 17 kB
.xls MR08-04 - Podprogram na podporu malého rozsahu v oblasti prevence civilizačních chorob 22 kB
.xls MR03-04 - Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení v roce 2004 29 kB
.xls MR02-04 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji na rok 2004 23,5 kB
.xls PF04-04 - Podprogram podpory přípravy projektů v oblasti cestovního ruchu Zlínského kraje 20,5 kB
.xls PF01-04 - Podprogram na podporu obnovy venkova 39 kB
.xls PF03-04 - Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k rozvoji zaměstnanosti 20,5 kB
.xls PF02-04 - Podprogram podpory pro přípravu projektů malých a středních podnikatelů 26,5 kB
aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap