2003 (seznam příjemců podpory)

Seznam příjemců podpory 2003

.xls PF01-03 - Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury přispívající k rozvoji zaměstnanosti 21 kB
.xls MR08-03 - Podprogram na podporu rozvoje dopravní infrastruktury v obcích Zlínského kraje v roce 2003 24,5 kB
.xls MR07-03 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji prováděné neziskovými organizacemi a právnickými osobami s působností ve Zlínském kraji 23 kB
.xls MR06-03 - Podprogram pro nevládní a neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti 23,5 kB
.xls MR05-03 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji 23 kB
.xls MR04-03 - Podprogram pro zachování a obnovu kulturních památek v rámci Zlínského kraje 23 kB
.xls MR03-03 - Podprogram pro nestátní neziskové organizace na úseku sociálních služeb 35 kB
.xls MR02-03 - Podpora malého rozsahu z rozpočtu Zl.kraje v oblasti zachování a zlepšení stavu přirodovědně nejcennějších oblastí v rámci Zlínského kraje a ochrana druhově bohatých společenstev pastevním chovem ovcí 19 kB
.xls MR01-03 - Integrace romské komunity 21 kB
.xls PF03-03 - Podprogram podpory přípravy projektů v oblasti cestovního ruchu Zlínského kraje 23 kB
.xls PF02-03 - Podprogram na podporu zvýšení připravenosti obcí Zlínského kraje na využívání strukturálních fondů - absorpční kapacita 22 kB
aktualizováno: 24.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap