15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

 1 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

 2 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

 

 

Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 4 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 8 Kč/dvojstrana

 

 

Ceny počítačových výstupů na tiskárnu (tisky) jsou stejné jako při kopírování – pořízení výše uvedených listinných kopií.     

 

 

 

Skenování všech dokumentů do velikosti formátu A3

   0,50 Kč/strana

 

 

Kopírování na technické nosiče dat:

 

kompaktní disk (CD s papírovým obalem)

   8 Kč/ks

DVD (s papírovým obalem)

 10 Kč/ks

Videozáznam (DVD s papírovým obalem)

 10 Kč/ks

 

 

Náklady na poštovní služby ani balné se neúčtují.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

200 Kč/hod/osoba

 

 

Licenční odměna:

 

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 

  1. Výše sazeb jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  2. Náklady, které nepřesáhnou 100,- Kč, nejsou požadovány.
  3. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválila Rada Zlínského kraje dne 4. května 2015, usnesením č. 0374/R10/15, a nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

 

MVDr. Stanislav Mišák v. r.

hejtman Zlínského kraje

dokumenty ke stažení

.pdf Sazebník úhrad ke stažení 44,95 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar Zlínského kraje ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Jednotné územní plány a územně analytické podklady Otevřené brány
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.