15.1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kopírování na   kopírovacích strojích – černobílé kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

 1 Kč/strana

Formát A4 a menší   oboustranně

 2 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

 

 

Kopírování na   kopírovacích strojích – barevné kopie:

Formát A4 a menší jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A4 a menší   oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 4 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 8 Kč/dvojstrana

 

 

Ceny   počítačových výstupů na tiskárnu (tisky) jsou stejné jako při kopírování –   pořízení výše uvedených listinných kopií.       

 

 

 

Skenování všech   dokumentů do velikosti formátu A3

   0,50 Kč/strana

 

 

Kopírování na   technické nosiče dat:

 

kompaktní   disk (CD s papírovým obalem)

   8 Kč/ks

DVD   (s papírovým obalem)

 10 Kč/ks

Videozáznam   (DVD s papírovým obalem)

 10 Kč/ks

 

 

Náklady na poštovní   služby ani balné se neúčtují.

 

Náklady   na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

osobní   náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

200   Kč/hod/osoba

 

 

Licenční odměna:

 

Je-li   licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a   není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše   stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 

 

  1. Výše sazeb jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

  1. Náklady, které nepřesáhnou 100,- Kč, nejsou požadovány.

 

  1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválila Rada Zlínského kraje dne 13.11.2017 usnesením č. 0950/R28/17.

 

 

 

 

 

Jiří Čunek v. r.

hejtman Zlínského kraje

dokumenty ke stažení

.docx Sazebník úhrad pro rok 2019 30,04 kB
.pdf Sazebník úhrad ke stažení 127,37 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap